ДогађајиПредставници ЈВП „Србијаводе" на радионици „ЕУ за здравствени систем Србије“

07.06.2023.

​Представници ЈВП „Србијаводе" присуствовали су радионици за надоградњу и проширење Регистра ризика од катастрофа „ЕУ за здравствени систем Србије“, са фокусом на укључивање ризика по јавно здравље грађана Републике Србије. Циљ радионице је побољшање отпорности система јавног здравља у Србији и капацитета за одговор на претње по јавно здравље у могућим ванредним ситуацијама, а у складу са стандардима Европске уније и међународним стандардима.

Препозната је потреба за изградњом јаче повезаности система јавног здравља са националним институцијама и партнерима на локалном нивоу, укључујући и сектор цивилног друштва, са циљем постизања боље реакције у ванредним ситуацијама. Капацитет Републике Србије за надзор и одговор на озбиљне здравствене претње је прекограничног карактера и неопходно је унапредити квалитет система управљања биолошком безбедношћу и сигурношћу. Ови напори имају за циљ стварање поузданог и ефикасног система спречавања, контроле и одговора на здравствене претње.

Управа државних органа активно ради на успостављању централизованог здравственог информационог и комуникационог система. Како би се ово постигло, неопходна је додатна подршка и ангажовање различитих стручњака и институција. Само кроз снажну сарадњу и координацију, могуће је изградити модеран и ефикасан систем који ће унапредити здравствену заштиту и реаговање на ванредне ситуације.

Један од очекиваних резултата пројекта је надоградња Регистра ризика од катастрофа, укључујући и ризике по јавно здравље. Овај напредак доприноси јачању припремљености и спремности система за суочавање са потенцијалним ванредним ситуацијама.