ДогађајиСаопштење

07.06.2019.

ЈВП "Србијаводе" издале су налог за укидање ванредне одбране од поплава на подручју Републике Србије у надлежности ЈВП "Србијаводе".
Актуелне хидролошко метеоролошке прогнозе указују да се у наредном периоду не очекују падавине које би могле изазвати изливања и плављења на сливовима бујучних токова на водним подручјима у надлежности ЈВП „Србијаводе“.

Сходно овим прогнозама, налаже се следеће:

1. Дана 7. јуна 2019. у 15:00 часова, престаје важност налога број Д-18/140-1 од 3. јуна
2019. године, којим је од стране Главног руководиоца одбране за подручје у надлежности ЈВП „Србијаводе“ наложено увођење ванредне одбране од поплава на свим објектима из Оперативног плана („Службени гласник РС“, бр. 14/19.).
2. Остају на снази Наредбе о увођењу ванредне одбране које су проглашене на деоницама водотокова на којима су забележени таласи великих вода са тенденцијом даљег пораста – ( за Д.23. – Д.23.2., С.6.-С.6.3., М.12. – М.12.3. објекат 1., М.12. – М.12.6. Објекат 1., М.12. – М.12.7., М.12. – М.12.8., М.12. – М.12.9., М.12. – М.12.10. објекат 2., М.12. – М.12.11., М.12. – М.12.12., М.13. - М.13.6., М.13. - М.13.1. објекат 3., 4. и 5., М.10 – М.10.9.). Овим наредбама је одобрено контролисано извршење хитних интервенција за обезбеђење функционалног стања заштитних објеката.
3. На снази остају и налози за евиденцију и експертизе поплавних догађаја на сливу Бјелице на подручју општине Лучани, на сливовима бујичних токова у зони Крупња и налози за бране „Голи Камен“, „Растовница“ и „Барје“.
4. У наредном периоду, сагласно хидролошкој ситуацији, примењују се одредбе Општег и Оперативног плана одбране од поплава.
5. Уз претходну сагласност Главног руководиоца Стручне службе субјеката из Оперативног плана извршавају мере отклањања последица на поплављеним подручјима.Srbijavode