ДогађајиНадлежне службе ЈВП “Србијаводе“ у приправности, у складу са упозорењима РХМЗ-а

16.08.2023.

Након обилних падавина које су погодиле слив реке Млаве дошло је до изливања бујичних водотока и на овој деоници проглашена је ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Млава и Пек-Петровац” на водотоцима Млава и Витовница. Услед пораста водостаја редовна одбрана од поплава проглашена је на водотоку Млава на Водној јединици „Млава и Пек-Петровац”.

Службе ЈВП „Србијаводе" и надлежних водопривредних предузећа прате кретање промена нивоа воде на терену, као и промене стања на одбрамбеним линијама и у контакту су са штабовима локалних самоуправа.. На подручјима где су евидентирана критична места, уколико буде потребно ангажоваће се додатно људство и механизација у циљу спречавања плављења подручја и настанка оштећења заштитних водних објеката у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.