ДогађајиПроглашена ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Ибар - Краљево, Нови Пазар”

14.06.2023.

​ Услед обилних падавина, пораста водостаја проглашена је ванредна одбрана од поплава на реци Ибар на Водној јединици „Ибар - Краљево, Нови Пазар” сектор М.12. на сливу реке Западне Мораве.

На овој деоници уведена су двадесетчетворочасовна дежурства и службе ЈВП „Србијаводе” и надлежна водопривредна предузећа су на терену, прате стање и спроводе све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.