ДогађајиМинистар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић и генерални директор ЈВП "Србијаводе" Горан Пузовић, обишли су завршетак радова на брани Бусур, у општини Петровац на Млави

31.10.2019.

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић и генерални директор ЈВП "Србијаводе" Горан Пузовић, обишли су завршетак радова на брани Бусур, у општини Петровац на Млави.
Обиласку радова присуствовали су директор Владине канцеларије за управљање јавним улагањима, г-дин Марко Благојевић, заменик начелника сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, г-дин Живко Бабовић, председник општине Петровац на Млави, г-дин Душко Нединић, као и представници институција који су активно учествовали да изради и успешној реализацији овог великог пројекта.
Захваљујући Државном програму хитних радова за 37 локалитета у Србији, која су тешко погођена поплавама у мају и јуну 2018.године, који је Влада донела, на предлог ЈВП "Србијаводе" и Канцеларије за управљање јавним улагањима, извршени су хитни радови за заштиту насеља Бусур.
Радови на брани Бусур су одговор на поплавни догађај који се догодио јуна 2018.године, када је, као последица ванредно велике количине падавина на сливу реке Бусур формиран бујични поплавни талас разорне моћи, који је изазвао преливање бране, као и рушење једног њеног дела.
У оквиру хитних санационих радова ЈВП „Србијаводе“, током јуна и јула 2018. године изведени су радови на привременим објектима- преградама низводно од бране, а 24. октобра, по пројекту Института за водопривреду „Јарослав Черни“, започети су радови на реконструкцији бране „Бусур“, као и радови на уређењу слива узводно и низводно од бране. Вредност завршених радова је 186.631.434,00 рсд и они су обухватали: хитну санацију оштећења бране, заштиту стабилности депоније наноса у акумулацији, формирање нове бране, као и обезбеђење пропусне моћи низводних деоница реке Бусур.
„У овом тренутку најзначајнији пројекат који радимо заједно са ЈВП „Србијаводе“ су овакве бујичне поплаве, да направимо један катастар и кренемо један по један објекат да решавамо.Овај пројекат би требало да буде школски пример како би требало да се ради у свим оним местима где смо имали бујичне поплаве. Нама је потребан један нови замах, јер последњих тридесет година ништа није рађено, ово је веома комплексан посао , обзиром на стање који имамо и везано за пројектовање и за извођење“ - рекао је министар Недимовић.
„Захваљујући инвестицији која је ишла преко Канцеларије за управљање јавним улагањима завршен је овај главни објекат- брана, 6 малих бујичних преграда у току и 600m низводно смо радили регулацију. Дакле, што се тиче самог Бусура и насеља, становништво и објекти су заштићени и безбедни“- изјавио је директор ЈВП „Србијаводе“ г-дин Пузовић. Такође је додао ће се следеће године радити још 5 преграда у току, тако да ће цео слив Бусура бити затворен и обезбеђен.
Председник општине Петровац на Млави г-дин Нединић захвалио се министру и ЈВП „Србијаводе“, као и свима који су учествовали на спровођењу оваквог пројекта, због ког се грађани осећају безбедније. Додао је да је задатак сви нас да научимо како да се понашамо према екосистему и природи, јер прошлогодишње поплаве треба да схватимо као опомену.