Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
202082Идејно решење и Пројекат за грађевинску дозволу за заштиту објеката и реконструкцију моста преко реке Ибар у насељу Богутовац
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
01.04.2020.
202081Брана "Нова Грошница" - Набавка и уградња хидрауличног агрегата за отварање темељног испуста (II фаза - друга водозахватна кула) на брани "Нова Грошница"
отворени поступак
отворени поступак
Појашњење у вези са припремањем понуде
Појашњење у вези са припремањем понуде
01.04.2020.
202080Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици „Западна Морава - Крушевац“ на сектору М.12, деонице М.12.1, М.12.3, М.12.4, М.12.6 и на Водној јединици „Ибар - Краљево, Нови Пазар“ на сектору М.12, деонице М.12.7, М.12.8, М.12.9, М.12.10, М.12.11 и М.12.12.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
01.04.2020.
20208Грађевинско занатски и електро машински радови у оквиру инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - уређење протицајног профила канала "Галовица", са заменом електромоторног погона, контролом испусних табластих затварача и санацијом мањих оштећења на ЦС "Галовица", на мелиорационом подручју "Београд- Сава 1", на водној јединици „Београд“, на хидромелиорационом систему БГ С1 1 и БГ С1 2
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
01.04.2020.
202066Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на Водној јединици „Јасеница - Смедеревска Паланка“ на деоници М.5.1 - брана „Кудреч 1 и 2“
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
01.04.2020.
202062Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на ВЈ "Лепеница - Крагујевац" на мелиорационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 5.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
01.04.2020.
202058Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на Водној јединици „Јужна Морава - Алексинац“ на деоници М.10.1 - брана „Крајковац“
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
01.04.2020.
202056Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава „Западна Морава - Чачак“ на деоници М.13.7 - брана „Голи Камен“
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
01.04.2020.
202055Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на Водној јединици „Нишава - Ниш, Димитровград“ на деоници М.9.3 - брана „Дивљана“
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
01.04.2020.
202044Редовно одржавање објеката за одводњавање у јавној својини на ВЈ "Јасеница -Смедеревска Паланка" на мелиорационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 4, БГ М1 и БГ М2
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
01.04.2020.
202043Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици „Јасеница - Смедеревска Паланка“ на сектору М.3, деонице М.3.1 (објекат 1. и 2.) и сектору М.4, деонице М.4.1, М.4.2 и М.4.3.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
01.04.2020.
202030Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - Водна јединица "Београд", сектор С.3, деонице од С.3.1 до С.3.3 и сектори Д.4, Д.5, Водна јединица "Колубара - Лазаревац", сектор С.3, деонице С.3.4, С.3.6, С.3.7, С.3.9. и С.3.10 и Водна јединица "Колубара – Обреновац, Уб", сектор С.3, деонице С.3.5 и С.3.8.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о исправци Одлуке о додели уговора
Одлука о исправци Одлуке о додели уговора
01.04.2020.
202022Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици „Лепеница - Крагујевац“ на сектору М.3, деонице М.3.2 (објекат 3. и 4.) и М.3.3.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
01.04.2020.
2019167Заштита Чачка од великих вода Чемернице - уређење корита и надвишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560 - ( I а фаза- надвишење насипа L= 1km)
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о измени уговора (члан 115);
Одлука о измени уговора (члан 115);
01.04.2020.
202089Санација левообалног јужноморавског насипа у дужини од 60 метара и деснообалног јабланичког насипа у дужини од 150 метара на ушћу реке Јабланице у Јужну Мораву
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
31.03.2020.
202089Санација левообалног јужноморавског насипа у дужини од 60 метара и деснообалног јабланичког насипа у дужини од 150 метара на ушћу реке Јабланице у Јужну Мораву
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
31.03.2020.
202088Модернизација хидросистема "Панчевачки рит" на територији града Беорада - I фаза
отворени поступак
отворени поступак
Измена и допуна конкурсне документације
Измена и допуна конкурсне документације
31.03.2020.
202087Изградња система за наводњавање Винча, Пласковац, Блазнава, на територији општине Топола, Irrigation system Topola
отворени поступак
отворени поступак
Измена и допуна конкурсне документације
Измена и допуна конкурсне документације
31.03.2020.
202087Изградња система за наводњавање Винча, Пласковац, Блазнава, на територији општине Топола, Irrigation system Topola
отворени поступак
отворени поступак
Измена и допуна конкурсне документације
Измена и допуна конкурсне документације
31.03.2020.
202086Реконструкција и модернизација система за наводњавање "Чачак - Парменац"
отворени поступак
отворени поступак
Измена и допуна конкурсне документације
Измена и допуна конкурсне документације
31.03.2020.


Скочи на страну: Резултата по страни: