Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2018116Израда пројектно техничке документације за регулацију корита реке Пилице у Бајној Башти у дужини 900м низводно од постојеће регулације - Идејно решење са хидролошком студијом, Пројекат за грађевинску дозволу.
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
18.07.2018.
2018115Техничка подршка за Oracle софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
17.07.2018.
2018113 (партија 2)Возила за службене потребе ЈВП "Србијаводе"
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
17.07.2018.
2018113 (партија 1)Возила за службене потребе ЈВП "Србијаводе"
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
17.07.2018.
2018109 Израда пројектно техничке документације за регулацију реке Јадар од моста у насељу Горњи Добрић до ушћа реке Корените (км: 10+999 до км:17+400) - Идејно решење са хидролошком студијом
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
17.07.2018.
2018125Одржавање софтвера за финансије (програмски пакет за финансијску анализу и рачуноводство)
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о покретању поступка
Обавештење о покретању поступка
13.07.2018.
2018125Одржавање софтвера за финансије (програмски пакет за финансијску анализу и рачуноводство)
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
13.07.2018.
2018122Регулација реке Сврљишки Тимок од km 2+909 до km 6+195
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
13.07.2018.
2018108Израда пројектно техничке документације за заштиту Земуна и Новог Београда од великих вода реке Дунав од Бранковог моста до клуба Радецки у Земуну у дужини 6.13 км - Студија оправданости са идејним пројектом, Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат за извођење
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
13.07.2018.
2018127Пошумљавање еродираних површина на Сливу Млаве и Пека
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
12.07.2018.
2018127Пошумљавање еродираних површина на Сливу Млаве и Пека
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
12.07.2018.
2018126Пошумљавање еродираних површина на сливу реке Јадар (Штира, Ликодра, Брштица)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
12.07.2018.
2018126Пошумљавање еродираних површина на сливу реке Јадар (Штира, Ликодра, Брштица)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
12.07.2018.
2018114Брана"Нова Грошница"-Набавка и уградња уљног хидро-агрегата за отварање темељног испуста
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
12.07.2018.
2018124Израда пројектно техничке документације за вишенаменску акумулацију и брану Вукошић на реци Добрави - Идејно решење
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
11.07.2018.
2018124Израда пројектно техничке документације за вишенаменску акумулацију и брану Вукошић на реци Добрави - Идејно решење
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
11.07.2018.
2018123Израда пројектно техничке документације за вишенаменску акумулацију и брану Струганик на реци Рибници - Идејно решење
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
11.07.2018.
2018123Израда пројектно техничке документације за вишенаменску акумулацију и брану Струганик на реци Рибници - Идејно решење
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
11.07.2018.
2018113 (партија 2)Возила за службене потребе ЈВП "Србијаводе"
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
11.07.2018.
2018113 (партија 1)Возила за службене потребе ЈВП "Србијаводе"
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
11.07.2018.


Скочи на страну: Резултата по страни: