Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
202099Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и притока: (ПГД и ПЗИ): уређење корита и обала реке Расине и притока - деоница од железничког моста на прузи Сталаћ – Краљево (km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m);
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
14.07.2020.
2020121Регулација и партерно уређење пробаља реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој Бањи - деоница В - ФАЗА II (наставaк радова)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
14.07.2020.
2020121Регулација и партерно уређење пробаља реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој Бањи - деоница В - ФАЗА II (наставaк радова)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
14.07.2020.
2020100Пројекат за извођење (ПЗИ) хитних радова за санацију критичних локалитета и деоница дуж левог насипа Колубаре узводно од Обреновца (Друга фаза)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
14.07.2020.
2020108Посебни радови на редовном одржавању високих брана ("Бован" М.8.2, "Барје" М.10.9, "Ћелије" М.12.2, "Гружа" М.12.5, "Врутци" М.13.11, "Бресница" М.10.4, "Брестовац" М.10.7, "Крајковац" М.10.1, "Придворица" М.10.5, "Нова Грошница" М.3.5, "Кудреч 1 и Кудреч 2" М.5.1, "Растовница" М.10.3, "Голи Камен" М.13.7. и "Спомен Парк" М.3.4.)
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о закључењу оквирног споразума
13.07.2020.
2020109Заштита Обреновца од великих вода Колубаре: урбанистички пројекти реконструкције насипа Колубаре и моста на путу Београд - Обреновац, хидротехничка студија за израду урбанистичких пројеката и Пројекат препарцелације и парцелације
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
09.07.2020.
2020109Заштита Обреновца од великих вода Колубаре: урбанистички пројекти реконструкције насипа Колубаре и моста на путу Београд - Обреновац, хидротехничка студија за израду урбанистичких пројеката и Пројекат препарцелације и парцелације
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
08.07.2020.
2020107Заштита насеља Бродарево од великих вода Лима у зони (општина Пријепоље) - км 96+026 до км. 98+026: Идејно решење са Хидролошком студијом, Геолошким елаборатом и Геодетским елаборатом
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
07.07.2020.
2020106Заштита Мачве од великих вода реке Дрине – Пројекат хитних радова на реконструкцији насипа од  км 73+000 до км 79+000 : Истражни (геолошки и геодетски) радови и Пројекат за извођење
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
07.07.2020.
2020105Заштита насеља Јелав (Град Лозница) од великих вода Дрине у зони аутопута Шабац– Лозница: Идејно решење за изградњу насипа, дужине 3 км, геолошки елаборат и геодетски елаборат
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
07.07.2020.
2020104Заштита насеља Липнички Шор (Град Лозница) од великих вода Дрине у зони аутопута Шабац– Лозница : Идејно решење за изградњу насипа, дужине 3 км, геолошки елаборат и геодетски елаборат
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
07.07.2020.
2020103Заштита насеља Залуге од великих вода Лима у зони (општина Пријепоље) - км 69+741 до км 72+741: Идејно решење са Хидролошком студијом, Геолошким елаборатом и Геодетским елаборатом
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
07.07.2020.
2020116Брана "Врутци" - адаптација затварачнице и испуста за гарантовани еколошки протицај у циљу енергетског коришћења
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
06.07.2020.
2020116Брана "Врутци" - адаптација затварачнице и испуста за гарантовани еколошки протицај у циљу енергетског коришћења
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
06.07.2020.
2020119Техничка подршка за Oracle софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
03.07.2020.
2020119Техничка подршка за Oracle софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
03.07.2020.
2020101Набавка и уградња прозора на ВПЦ "Сава-Дунав"
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
03.07.2020.
2020101Набавка и уградња прозора на ВПЦ "Сава-Дунав"
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
03.07.2020.
202097Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању ВИС–а и системске инфраструктуре
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
02.07.2020.
2020120Лиценце за Microsoft софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
02.07.2020.


Скочи на страну: Резултата по страни: