Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2019196Набавка услуге обезбеђења
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
20.01.2020.
2019196Набавка услуге обезбеђења
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
20.01.2020.
2019195Набавка опреме неопходне за учеснике у одбрани од поплава (заштитна одела, обућа и сл.)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
20.01.2020.
2019195Набавка опреме неопходне за учеснике у одбрани од поплава (заштитна одела, обућа и сл.)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
10.01.2020.
2019192Услуге туристичких оператера
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
10.01.2020.
2019191Израда техничке документације за мост преко реке Ибар у насељу Богутовац на територији општине Краљево (истражни радови, ИДР, ПГД, ПЗИ)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
10.01.2020.
2019190Адаптација мокрих чворова
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
08.01.2020.
2019176Набавка услуге мобилне телефоније
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
03.01.2020.
2019195Набавка опреме неопходне за учеснике у одбрани од поплава (заштитна одела, обућа и сл.)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
31.12.2019.
2019195Набавка опреме неопходне за учеснике у одбрани од поплава (заштитна одела, обућа и сл.)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
31.12.2019.
2019191Израда техничке документације за мост преко реке Ибар у насељу Богутовац на територији општине Краљево (истражни радови, ИДР, ПГД, ПЗИ)
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о обустави поступка јавне набавке (члан 109);
Одлука о обустави поступка јавне набавке (члан 109);
31.12.2019.
2019186Хитни санациони радови на подручју града Краљева: река Западна Морава и притоке – Санација и реконструкција оштећених водних објеката у оквиру касета Адрани 1. и Адрани 2. за заштитом од унутрашњих вода – десни насип уз Западну Мораву (3.470 m), обострани насип уз Мусину реку у дужини (3.000 m), обострани насип уз Грдичку реку (800 m), формирање изливног објекта Чађевцa (припрема за црпну станицу „Чађевац”) .
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
31.12.2019.
2019185Услуге сервисирања службених аутомобила марке Toyota
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
31.12.2019.
2019192Услуге туристичких оператера
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
30.12.2019.
2019134Пројекат експропријације бране и акумулације Памбуковица
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о измени уговора (члан 115);
Одлука о измени уговора (члан 115);
30.12.2019.
2019133Пројекат експрорпијације бране и акумулације Каменица
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о измени уговора (члан 115);
Одлука о измени уговора (члан 115);
30.12.2019.
2019193Лиценце за Oracle софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Појашњење у вези са припремањем понуде
Појашњење у вези са припремањем понуде
27.12.2019.
2019188Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице "Панчевачки рит" - ХМС БГ Д 1.1.)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
27.12.2019.
2019187Техничка документација за систем за наводњавање на територији општине Неготин , ИДР са Студијом оправданости
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
27.12.2019.
2019185Услуге сервисирања службених аутомобила марке Toyota
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
27.12.2019.


Скочи на страну: Резултата по страни: