Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2020133Набавка рачунарске опреме и телевизора за потребе ВПЦ "Сава-Дунав" и дирекције
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
16.11.2020.
2020133Набавка рачунарске опреме и телевизора за потребе ВПЦ "Сава-Дунав" и дирекције
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
06.11.2020.
2020132Техничка подршка за ГИС софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
02.11.2020.
2020132Техничка подршка за ГИС софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
29.10.2020.
2020131Израда регистра заштићених области - фаза I
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
29.10.2020.
2020122Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока у сливу Колубаре: стабилизација попречних профила корита - припрема за инсталацију хидролошких станица Система Ране најаве и упозорења "Колубара" ( пилот слив "Тамнава") - 1. фаза
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
28.10.2020.
2020133Набавка рачунарске опреме и телевизора за потребе ВПЦ "Сава-Дунав" и дирекције
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
27.10.2020.
2020133Набавка рачунарске опреме и телевизора за потребе ВПЦ "Сава-Дунав" и дирекције
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
27.10.2020.
2020131Израда регистра заштићених области - фаза I
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
26.10.2020.
2020122Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока у сливу Колубаре: стабилизација попречних профила корита - припрема за инсталацију хидролошких станица Система Ране најаве и упозорења "Колубара" ( пилот слив "Тамнава") - 1. фаза
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
21.10.2020.
2020118Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању система за обрачун накнаде за одводњавање
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
13.10.2020.
2020118Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању система за обрачун накнаде за одводњавање
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
08.10.2020.
2020123Набавка енергетских горива за потребе предузећа
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
07.10.2020.
2020132Техничка подршка за ГИС софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
25.09.2020.
2020132Техничка подршка за ГИС софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
25.09.2020.
2020130Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита угрожене висoке обале дуж Карађорђеве улице - деоница III од км 3+830 до км 4+535 - (наставак радова)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
25.09.2020.
2020123Набавка енергетских горива за потребе предузећа
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
25.09.2020.
2020114Пошумљавање еродираних површина у зони акумулације "Стубо-Ровни"
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
25.09.2020.
2020129Заштита Чачка од великих вода Чемернице - уређење корита и надвишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560 - (II фаза - надвишење насипа)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
22.09.2020.
2020122Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока у сливу Колубаре: стабилизација попречних профила корита - припрема за инсталацију хидролошких станица Система Ране најаве и упозорења "Колубара" ( пилот слив "Тамнава") - 1. фаза
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
18.09.2020.


Скочи на страну: Резултата по страни: