Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
202099Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и притока: (ПГД и ПЗИ): уређење корита и обала реке Расине и притока - деоница од железничког моста на прузи Сталаћ – Краљево (km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m);
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
05.06.2020.
202099Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и притока: (ПГД и ПЗИ): уређење корита и обала реке Расине и притока - деоница од железничког моста на прузи Сталаћ – Краљево (km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m);
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
05.06.2020.
2020100Пројекат за извођење (ПЗИ) хитних радова за санацију критичних локалитета и деоница дуж левог насипа Колубаре узводно од Обреновца (Друга фаза)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
05.06.2020.
2020100Пројекат за извођење (ПЗИ) хитних радова за санацију критичних локалитета и деоница дуж левог насипа Колубаре узводно од Обреновца (Друга фаза)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
05.06.2020.
202098Идејно решење и пројекат за грађевинску дозволу за изградњу система за наводњавање на територији општине Неготин
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
04.06.2020.
202098Идејно решење и пројекат за грађевинску дозволу за изградњу система за наводњавање на територији општине Неготин
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
04.06.2020.
202097Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању ВИС–а и системске инфраструктуре
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
27.05.2020.
202097Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању ВИС–а и системске инфраструктуре
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
27.05.2020.
202091Услуге осигурања објеката, лица и возила
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
26.05.2020.
202085Услуге праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима и услуге снимања видео материјала
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
26.05.2020.
202079Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на Водној јединици ,,Лепеница - Крагујевац" на деоници М.3.5 - брана ,,Нова Грошница“
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о измени уговора (члан 115);
Одлука о измени уговора (члан 115);
26.05.2020.
202078Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на Водној јединици „Западна Морава - Крушевац“ на сектору М.12; на Водној јединици „Ибар -Краљево, Нови Пазар“ на сектору М.12 и Водној јединици „Западна Морава - Чачак“ на сектору М.13.
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о измени уговора (члан 115);
Одлука о измени уговора (члан 115);
26.05.2020.
202077Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на Водној јединици ,,Западна Морава - Чачак" на деоници М.13.11 - брана ,,Врутци“
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о измени уговора (члан 115);
Одлука о измени уговора (члан 115);
26.05.2020.
202076Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на Водној јединици ,,Јужна Морава - Лесковац" на деоници М.10.4 - брана ,,Бресница“
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о измени уговора (члан 115);
Одлука о измени уговора (члан 115);
26.05.2020.
202075Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на Водној јединици ,,Лепеница - Крагуејвац" на деоници М.3.4 - брана ,,Спомен Парк“
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о измени уговора (члан 115);
Одлука о измени уговора (члан 115);
26.05.2020.
202074Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на Водној јединици ,,Јужна Морава - Лесковац" на деоници М.10.7 - брана ,,Брестовац“
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о измени уговора (члан 115);
Одлука о измени уговора (члан 115);
26.05.2020.
202073Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на Водној јединици ,,Јужна Морава - Лесковац" на деоници М.10.3 - брана ,,Растовница“
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о измени уговора (члан 115);
Одлука о измени уговора (члан 115);
26.05.2020.
202072Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на Водној јединици ,,Јужна Морава - Лесковац" на деоници М.10.9 - брана ,,Барје“
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о измени уговора (члан 115);
Одлука о измени уговора (члан 115);
26.05.2020.
202071Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на Водној јединици ,,Западна Морава - Крушевац" на деоници М.12.2 - брана ,,Ћелије“
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о измени уговора (члан 115);
Одлука о измени уговора (члан 115);
26.05.2020.
202070Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на Водној јединици ,,Јужна Морава - Алексинац" на деоници М.8.2 - брана ,,Бован“
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о измени уговора (члан 115);
Одлука о измени уговора (члан 115);
26.05.2020.


Скочи на страну: Резултата по страни: