Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2019136Израда норматива и стандарда за одржавање и спровођење одбране од поплава на заштитним и регулационим водним објектима, водним објектима за одводњавање и наводњавање: Прва фаза (2019)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
22.07.2019.
2019136Израда норматива и стандарда за одржавање и спровођење одбране од поплава на заштитним и регулационим водним објектима, водним објектима за одводњавање и наводњавање: Прва фаза (2019)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
22.07.2019.
2019140Заштита Земуна и Новог Београда од великих вода Дунава - изградња обалоутврде на десној обали Дунава у Земуну од км 1172+860 до км 1172+600 (деоница 3), Идејно решење (ИДР) са геодетским и геотехничким елаборатом, студија оправданости са Идејним пројектом (СО и ИДП)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
19.07.2019.
2019140Заштита Земуна и Новог Београда од великих вода Дунава - изградња обалоутврде на десној обали Дунава у Земуну од км 1172+860 до км 1172+600 (деоница 3), Идејно решење (ИДР) са геодетским и геотехничким елаборатом, студија оправданости са Идејним пројектом (СО и ИДП)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
19.07.2019.
2019116Техничка подршка за Oracle софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
19.07.2019.
2019137Централно складиште средстава за одбрану од поплава - локацијa Сурчин - Урбанистички пројекат, ИДР са Геотехничким елаборатом, Грађевински и електродео, ПГД и ПЗИ
отворени поступак
отворени поступак
Појашњење у вези са припремањем понуде
Појашњење у вези са припремањем понуде
18.07.2019.
2019137Централно складиште средстава за одбрану од поплава - локацијa Сурчин - Урбанистички пројекат, ИДР са Геотехничким елаборатом, Грађевински и електродео, ПГД и ПЗИ
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
18.07.2019.
2019137Централно складиште средстава за одбрану од поплава - локацијa Сурчин - Урбанистички пројекат, ИДР са Геотехничким елаборатом, Грађевински и електродео, ПГД и ПЗИ
отворени поступак
отворени поступак
Измена и допуна конкурсне документације
Измена и допуна конкурсне документације
18.07.2019.
2019118Заштита приобаља Беле Паланке од великих вода Коритничке реке: реконструкција регулисаног корита Коритничке реке кроз Белу Паланку од ушћа Коритничке реке у Нишаву (деоница дужине од 3.5 км) ИДР са хидролошком студијом
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
18.07.2019.
2019134Пројекат експропријације бране и акумулације Памбуковица
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
17.07.2019.
2019129Набавка електричне енергије
отворени поступак
отворени поступак
Појашњење у вези са припремањем понуде
Појашњење у вези са припремањем понуде
16.07.2019.
2019119Заштита насеља Милива: регулација корита реке Ресаве и изградња насипа
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
16.07.2019.
2019126Санација оштећења и формирање корита за велику воду реке Грабовице у циљу заштите насеља Сјенице, у дужини од 170 м
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
15.07.2019.
2019124Санација круне насипа реке Јадар: леви насип у Козјаку (км: 8+938 - км: 9+093) и десни насип у месту Горњи Добрић (км: 8+770 - км: 9+093)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
15.07.2019.
2019123Санација oштећења ножице и камене облоге регулисаног корита Белог Тимока у Књажевцу, од стабилизационог прага низводно ( у дужини од 600 м).
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
15.07.2019.
2019115Техничка подршка за Datacore софтвер SAN-Symphony-V за 1 сервер до 5TB
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
15.07.2019.
2019114Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању ВИС–а и системске инфраструктуре
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
15.07.2019.
2019139Санација круне бране, прелива, брзотока и чуварске куће на бранама "Кудреч 1" и "Кудреч 2"
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
12.07.2019.
2019139Санација круне бране, прелива, брзотока и чуварске куће на бранама "Кудреч 1" и "Кудреч 2"
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
12.07.2019.
2019135Техничка документација за санацију и модернизацију хидромелиорационог система Сурчинско доње поље - фаза 1, слив Петрац (Идејно решење и Идејни пројекат)
отворени поступак
отворени поступак
Појашњење у вези са припремањем понуде
Појашњење у вези са припремањем понуде
12.07.2019.


Скочи на страну: Резултата по страни: