Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2019189Развој система ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: Експертски надзор и консултантске услуге у реализацији Прве фазе система "РНУ Колубара" (2019)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
13.12.2019.
2019178Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и притока: Идејно решење са хидролошком студијом и геодетским елаборатом (ИДР, ХС и ГЕ): уређење корита и обала реке Расине и притока - деоница од железничког моста на прузи Сталаћ – Краљево (km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m)
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
12.12.2019.
2019191Израда техничке документације за мост преко реке Ибар у насељу Богутовац на територији општине Краљево (истражни радови, ИДР, ПГД, ПЗИ)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
10.12.2019.
2019191Израда техничке документације за мост преко реке Ибар у насељу Богутовац на територији општине Краљево (истражни радови, ИДР, ПГД, ПЗИ)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
10.12.2019.
2019179Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - Водна јединица "Дрина – Лозница", сектор С.7. деоница С.7.1. и С.7.3. и Водна јединица "Лим – Пријепоље", сектор С.7. деонице од С.7.4. до С.7.6 – посебни радови
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
10.12.2019.
2019182Набавка услуге обезбеђења
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о обустави поступка јавне набавке (члан 109);
Одлука о обустави поступка јавне набавке (члан 109);
09.12.2019.
2019179Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - Водна јединица "Дрина – Лозница", сектор С.7. деоница С.7.1. и С.7.3. и Водна јединица "Лим – Пријепоље", сектор С.7. деонице од С.7.4. до С.7.6 – посебни радови
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
09.12.2019.
2019177Радови на реконструкцији и обнови прозора на пословним просторијама предузећа
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
09.12.2019.
2019186Хитни санациони радови на подручју града Краљева: река Западна Морава и притоке – Санација и реконструкција оштећених водних објеката у оквиру касета Адрани 1. и Адрани 2. за заштитом од унутрашњих вода – десни насип уз Западну Мораву (3.470 m), обострани насип уз Мусину реку у дужини (3.000 m), обострани насип уз Грдичку реку (800 m), формирање изливног објекта Чађевцa (припрема за црпну станицу „Чађевац”) .
отворени поступак
отворени поступак
Појашњење у вези са припремањем понуде
Појашњење у вези са припремањем понуде
06.12.2019.
2019186Хитни санациони радови на подручју града Краљева: река Западна Морава и притоке – Санација и реконструкција оштећених водних објеката у оквиру касета Адрани 1. и Адрани 2. за заштитом од унутрашњих вода – десни насип уз Западну Мораву (3.470 m), обострани насип уз Мусину реку у дужини (3.000 m), обострани насип уз Грдичку реку (800 m), формирање изливног објекта Чађевцa (припрема за црпну станицу „Чађевац”) .
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
06.12.2019.
2019186Хитни санациони радови на подручју града Краљева: река Западна Морава и притоке – Санација и реконструкција оштећених водних објеката у оквиру касета Адрани 1. и Адрани 2. за заштитом од унутрашњих вода – десни насип уз Западну Мораву (3.470 m), обострани насип уз Мусину реку у дужини (3.000 m), обострани насип уз Грдичку реку (800 m), формирање изливног објекта Чађевцa (припрема за црпну станицу „Чађевац”) .
отворени поступак
отворени поступак
Измена и допуна конкурсне документације
Измена и допуна конкурсне документације
06.12.2019.
2019182Набавка услуге обезбеђења
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Појашњење у вези са припремањем понуде
Појашњење у вези са припремањем понуде
06.12.2019.
2019188Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице "Панчевачки рит" - ХМС БГ Д 1.1.)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
05.12.2019.
2019188Студија унапређења вода на подручју Панчевачког рита (системи водних објеката за одводњавање у склопу Водне јединице "Панчевачки рит" - ХМС БГ Д 1.1.)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
05.12.2019.
2019181Израда техничке документације за завршетак изградње водопривредног система Селова - Брана и акумулација I фаза (Пројекат сервисног пута, пројекат експропријације, пројекат санитарног уређења акумулације, пројекат чишћења акумулације, пројекат депоније, пројекат техничког осматрања, пројекат хидромеханичке опреме, пројекат електро опреме)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
03.12.2019.
2019181Израда техничке документације за завршетак изградње водопривредног система Селова - Брана и акумулација I фаза (Пројекат сервисног пута, пројекат експропријације, пројекат санитарног уређења акумулације, пројекат чишћења акумулације, пројекат депоније, пројекат техничког осматрања, пројекат хидромеханичке опреме, пројекат електро опреме)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
03.12.2019.
2019174Набавка услуге фиксне телефоније
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
03.12.2019.
2019189Развој система ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: Експертски надзор и консултантске услуге у реализацији Прве фазе система "РНУ Колубара" (2019)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
02.12.2019.
2019189Развој система ране најаве и упозорења на сливу Колубаре: Експертски надзор и консултантске услуге у реализацији Прве фазе система "РНУ Колубара" (2019)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
02.12.2019.
2019187Техничка документација за систем за наводњавање на територији општине Неготин , ИДР са Студијом оправданости
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
02.12.2019.


Скочи на страну: Резултата по страни: