Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде






Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2019148Заштита приобаља „Рутевац“ - Изградња десног насипа Јужне Мораве са успорним насипом Руишке реке у дужини 2 км
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
16.09.2019.
2019159Оцена притисака из пољопривреде и коришћења земљишта на водни режим у каналској мрежи
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
11.09.2019.
2019159Оцена притисака из пољопривреде и коришћења земљишта на водни режим у каналској мрежи
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
11.09.2019.
2019154Хитни санациони радови на подручју општине Лучани за заштиту насеља Ђераћ и Гуча: 1) река Бјелица и притоке у зони насеља Ђераћ – радови на санацији оштећења левог насипа дуж пута Лучани – Гуча – формирање одбрамбене линије (2.150 m) са уливно-изливним грађевинама потока, санација леве обале реке Бјелице узводно од улива Лучанског потока у Бјелицу (1.500 m), 2) Река Бјелица и Драгачица у зони Гуче: санација обала и дна на 6 локалитета
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
11.09.2019.
2019160Набавка чилер уређаја
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
10.09.2019.
2019160Набавка чилер уређаја
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
10.09.2019.
2019150Пројекат хитних радова за отклањање последица поплаве у 2019. години и унапређење заштите угроженог подручја: Подручје општине Лучани (заштита насеља Ђераћ од великих вода Бјелице и притока)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
10.09.2019.
2019149Пројекат хитних радова за отклањање последица поплаве у 2019. години и унапређење заштите угроженог подручја: Подручје града Краљева (заштита приобаља Западне Мораве – Адрани 1 и Адрани 2)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
10.09.2019.
2019157Хидролошко хидрауличка експертиза и концепцијско решење унапређења заштите приобаља Љубостинске реке у зони Ваљева
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
09.09.2019.
2019157Хидролошко хидрауличка експертиза и концепцијско решење унапређења заштите приобаља Љубостинске реке у зони Ваљева
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
09.09.2019.
2019156Заштита насеља Сврљиг од великих вода Сврљишког Тимока; реконструкција постојећих и изградња нових заштитних и регулационих водних објеката (1.500м) - Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
09.09.2019.
2019156Заштита насеља Сврљиг од великих вода Сврљишког Тимока; реконструкција постојећих и изградња нових заштитних и регулационих водних објеката (1.500м) - Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
09.09.2019.
2019152Хитни санациони радови на подручју града Крагујевца: река Лепеница- санација и чишћење корита реке Лепенице од моста за Милатовац (km 22+180) до железничког моста (km 28+480)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
09.09.2019.
2019155Одржавање Катастра водних објеката
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
06.09.2019.
2019158Хитни санациони радови на оштећеним деоницама бујичних водотока на подручју општине Крупањ: 1. Река Богоштица – регулациони радови и надвишења оштећених обала у зони школе (480 m) и формирање система противерозионих бујичних преграда (6 локалитета); 2. река Ликодра – санације оштећења корита и обала (4 локалитета) и радови на обезбеђењу протицајног профила низводно од насеља, санација и осигурање оштећеног насипа у зони насеља (600 m),
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
05.09.2019.
2019158Хитни санациони радови на оштећеним деоницама бујичних водотока на подручју општине Крупањ: 1. Река Богоштица – регулациони радови и надвишења оштећених обала у зони школе (480 m) и формирање система противерозионих бујичних преграда (6 локалитета); 2. река Ликодра – санације оштећења корита и обала (4 локалитета) и радови на обезбеђењу протицајног профила низводно од насеља, санација и осигурање оштећеног насипа у зони насеља (600 m),
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
05.09.2019.
2019154Хитни санациони радови на подручју општине Лучани за заштиту насеља Ђераћ и Гуча: 1) река Бјелица и притоке у зони насеља Ђераћ – радови на санацији оштећења левог насипа дуж пута Лучани – Гуча – формирање одбрамбене линије (2.150 m) са уливно-изливним грађевинама потока, санација леве обале реке Бјелице узводно од улива Лучанског потока у Бјелицу (1.500 m), 2) Река Бјелица и Драгачица у зони Гуче: санација обала и дна на 6 локалитета
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
05.09.2019.
2019151Хитни санациони радови на подручју општине Рача: Река Јасеница и притоке – санација оштећења корита водотока Саловник увођење у старо корита Јасенице, 6.000 m (преко Средњег Јалка, 1.000 m), обезбеђење протицајног профила Саловника са формирањем улива у регулисано корито Јасенице на стац. 24+440
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
04.09.2019.
2019142Заштита Земуна и Новог Београда од великих вода Дунава - Извештај о затеченом стању објекта са геодетским елаборатом изграђене обалоутврде (км 1172+895 до км1173+723 - деоница 1 и 2) и Урбанистички пројекат за изградњу и уређење обалоутврде реке Дунав у Земуну на деоници 4 и 5 (од Хидробазе до изграђене обалоутврде код хотела Југославија)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
03.09.2019.
2019140Заштита Земуна и Новог Београда од великих вода Дунава - изградња обалоутврде на десној обали Дунава у Земуну од км 1172+860 до км 1172+600 (деоница 3), Идејно решење (ИДР) са геодетским и геотехничким елаборатом, студија оправданости са Идејним пројектом (СО и ИДП)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
03.09.2019.


Скочи на страну: Резултата по страни: