Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2019166Хитни санациони радови на подручју општине Ивањица: Река Моравица – заштита леве обале Моравице у насељу Бедина варош (800 m) у циљу стабилизације обале и заштите стамбених објеката од поткопавања и урушавања
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
17.10.2019.
2019163Регулација реке Драговиштице у Босилеграду, 0,6 км - Друга фаза
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
17.10.2019.
2019170Рачунарска опрема за потребе Дирекције и ВПЦ "Сава-Дунав"
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
16.10.2019.
2019170Рачунарска опрема за потребе Дирекције и ВПЦ "Сава-Дунав"
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
16.10.2019.
2019162Поправке и реконструкције кровне конструкције у Дирекцији предузећа
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
15.10.2019.
2019159Оцена притисака из пољопривреде и коришћења земљишта на водни режим у каналској мрежи
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
14.10.2019.
2019156Заштита насеља Сврљиг од великих вода Сврљишког Тимока; реконструкција постојећих и изградња нових заштитних и регулационих водних објеката (1.500м) - Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
14.10.2019.
2019169Хитни санациони радови на подручју општине Пожега: река Скрапеж и притоке – санација оштећења левог насипа реке Скрапеж кроз Пожегу од ушћа Бакионичког потока до моста „Две липе” (1.000 m) , и десног насипа у зони железничке станице и силоса (600 m)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
11.10.2019.
2019169Хитни санациони радови на подручју општине Пожега: река Скрапеж и притоке – санација оштећења левог насипа реке Скрапеж кроз Пожегу од ушћа Бакионичког потока до моста „Две липе” (1.000 m) , и десног насипа у зони железничке станице и силоса (600 m)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
11.10.2019.
2019168Хитни санациони радови на подручју општине Ариље за заштиту објеката, инфраструктуре и пољопривредног земљишта: река Моравица – Санација и надвишење десног насипа реке Моравице у Ариљу (900 m) у насељу Церова, и левог насипа (150 m) у насељу Груда.
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
11.10.2019.
2019168Хитни санациони радови на подручју општине Ариље за заштиту објеката, инфраструктуре и пољопривредног земљишта: река Моравица – Санација и надвишење десног насипа реке Моравице у Ариљу (900 m) у насељу Церова, и левог насипа (150 m) у насељу Груда.
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
11.10.2019.
2019162Поправке и реконструкције кровне конструкције у Дирекцији предузећа
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
09.10.2019.
2019167Заштита Чачка од великих вода Чемернице - уређење корита и надвишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560 - ( I а фаза- надвишење насипа L= 1km)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
08.10.2019.
2019167Заштита Чачка од великих вода Чемернице - уређење корита и надвишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560 - ( I а фаза- надвишење насипа L= 1km)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
08.10.2019.
2019160Набавка чилер уређаја
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
08.10.2019.
2019164Одржавање и развој модула - Регистар Загађивача
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
04.10.2019.
2019164Одржавање и развој модула - Регистар Загађивача
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
04.10.2019.
2019165Стручна и консултаннтска подршка у пројектовању, развоју и одржавању система за обрачун накнаде за одводњавање
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
02.10.2019.
2019165Стручна и консултаннтска подршка у пројектовању, развоју и одржавању система за обрачун накнаде за одводњавање
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
02.10.2019.
2019158Хитни санациони радови на оштећеним деоницама бујичних водотока на подручју општине Крупањ: 1. Река Богоштица – регулациони радови и надвишења оштећених обала у зони школе (480 m) и формирање система противерозионих бујичних преграда (6 локалитета); 2. река Ликодра – санације оштећења корита и обала (4 локалитета) и радови на обезбеђењу протицајног профила низводно од насеља, санација и осигурање оштећеног насипа у зони насеља (600 m),
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
01.10.2019.


Скочи на страну: Резултата по страни: