Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2019199Услуге сервисирања службених аутомобила (Opel , Skoda Nissan)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
21.02.2020.
2019197Набавка услуге интернета
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
18.02.2020.
2019193Лиценце за Oracle софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
13.02.2020.
2019199Услуге сервисирања службених аутомобила (Opel , Skoda Nissan)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
10.02.2020.
2019199Услуге сервисирања службених аутомобила (Opel , Skoda Nissan)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
10.02.2020.
2019197Набавка услуге интернета
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
06.02.2020.
2019196Набавка услуге обезбеђења
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
06.02.2020.
2019196Набавка услуге обезбеђења
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
31.01.2020.
2019194Антивирус софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
31.01.2020.
2019197Набавка услуге интернета
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Појашњење у вези са припремањем понуде
Појашњење у вези са припремањем понуде
30.01.2020.
2019194Антивирус софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
28.01.2020.
2019197Набавка услуге интернета
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
23.01.2020.
2019197Набавка услуге интернета
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
23.01.2020.
2019196Набавка услуге обезбеђења
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Појашњење у вези са припремањем понуде
Појашњење у вези са припремањем понуде
23.01.2020.
2019190Адаптација мокрих чворова
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
22.01.2020.
2019198Одржавање и унапређење система за складиштење података
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
21.01.2020.
2019198Одржавање и унапређење система за складиштење података
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
21.01.2020.
2019193Лиценце за Oracle софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
21.01.2020.
2019196Набавка услуге обезбеђења
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
20.01.2020.
2019196Набавка услуге обезбеђења
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
20.01.2020.


Скочи на страну: Резултата по страни: