Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2020129Заштита Чачка од великих вода Чемернице - уређење корита и надвишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560 - (II фаза - надвишење насипа)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
31.07.2020.
2020129Заштита Чачка од великих вода Чемернице - уређење корита и надвишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560 - (II фаза - надвишење насипа)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
31.07.2020.
2020130Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита угрожене висoке обале дуж Карађорђеве улице - деоница III од км 3+830 до км 4+535 - (наставак радова)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
30.07.2020.
2020130Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита угрожене висoке обале дуж Карађорђеве улице - деоница III од км 3+830 до км 4+535 - (наставак радова)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
30.07.2020.
2020110Израда пројектно техничке документације за отворени поступак заштиту града Новог Пазара од великих вода река Рашке, Трнавице и Јошанице по фазама са техничком контролом. Рашка у дужини 2500 m узводно од постојеће регулације, Трнавица од ушћа у Јошаницу 3600 узводно, Јошанице узводно од постојеће регулације у дужини од 1000 m. - Пројекат за извођење (ПЗИ)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
30.07.2020.
2020101Набавка и уградња прозора на ВПЦ "Сава-Дунав"
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
30.07.2020.
202088Модернизација хидросистема "Панчевачки рит" на територији града Беорада - I фаза
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
29.07.2020.
202087Изградња система за наводњавање Винча, Пласковац, Блазнава, на територији општине Топола, Irrigation system Topola
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
29.07.2020.
202086Реконструкција и модернизација система за наводњавање "Чачак - Парменац"
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
29.07.2020.
2019166Хитни санациони радови на подручју општине Ивањица: Река Моравица – заштита леве обале Моравице у насељу Бедина варош (800 m) у циљу стабилизације обале и заштите стамбених објеката од поткопавања и урушавања
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о измени уговора (члан 115);
Одлука о измени уговора (члан 115);
29.07.2020.
2020126Израда процедура за реаговање у случају хаваријских загађења и израда плана обуке
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Појашњење у вези са припремањем понуде
Појашњење у вези са припремањем понуде
29.07.2020.
2020128Израда студије о елементима за одређивање коефицијента отицаја са урбаних површина (фаза I)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
27.07.2020.
2020128Израда студије о елементима за одређивање коефицијента отицаја са урбаних површина (фаза I)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
27.07.2020.
2020126Израда процедура за реаговање у случају хаваријских загађења и израда плана обуке
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
27.07.2020.
2020126Израда процедура за реаговање у случају хаваријских загађења и израда плана обуке
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
27.07.2020.
2020123Набавка енергетских горива за потребе предузећа
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
27.07.2020.
2020123Набавка енергетских горива за потребе предузећа
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
27.07.2020.
2020108Посебни радови на редовном одржавању високих брана ("Бован" М.8.2, "Барје" М.10.9, "Ћелије" М.12.2, "Гружа" М.12.5, "Врутци" М.13.11, "Бресница" М.10.4, "Брестовац" М.10.7, "Крајковац" М.10.1, "Придворица" М.10.5, "Нова Грошница" М.3.5, "Кудреч 1 и Кудреч 2" М.5.1, "Растовница" М.10.3, "Голи Камен" М.13.7. и "Спомен Парк" М.3.4.)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом оквирном споразуму (члан 55 и 116);
Обавештење о закљученом оквирном споразуму (члан 55 и 116);
27.07.2020.
2020127Израда студије о елементима за одређивање коефицијента отицаја са пољопривредних површина (фаза I)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
23.07.2020.
2020127Израда студије о елементима за одређивање коефицијента отицаја са пољопривредних површина (фаза I)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
23.07.2020.


Скочи на страну: Резултата по страни: