Информација о стању на водотоковима у
надлежности ЈВП "Србијаводе" и мерама одбране од поплава


План вађења речних наноса

Studija Kolubara


Директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић је обишао радове на санацији и заштити водних објеката у Лучанима, оштећених у поплавама 2014. и 2016. године

02.11.2018.

Директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић са председницом Општине Лучани, г-ђом Весном Стамболић,  је обишао радове на санацији и заштити водних објеката у Лучанима, оштећених у поплавама 2014. и 2016. године... детаљније


XVI"Европа-ИНБО 2018" Међународна конференција за имплементацију европских директива о водама, Севиља 17-21.10.2018

24.10.2018.

16 . конференција "Европа-ИНБО" групе (XVI International Conference „Europe- INBO 2018“), која је одржана у Севиљи, у Шпанији, од 17 до 20 октобра 2018, окупила је 215 учесника... детаљније


ДОГАЂАЈЕМ „ЗАЈЕДНО ПРОТИВ ПОПЛАВА“ ОДРЖАНОМ 19.ОКТОБРА У ПАРАЋИНУ, ПРЕДСТАВЉЕНЕ АКТИВНОСТИ У ДОМЕНУ ПРЕВЕНЦИЈЕ И РЕАГОВАЊА У СЛУЧАЈУ ПОПЛАВА

22.10.2018.

Пројекат Европске уније „ Реконструкција инфраструктуре за заштиту од поплава“, ЈВП „Србијаводе“ и Општине Параћин..... детаљније


ЕКОЛОШКИ АКЦИДЕНТ НА РЕЦИ ЛУПЊАЧА

15.10.2018.

Еколошки акцидент на реци Лупњача, а тиме и на Западној Морави, при пут је уочен 15.августа 2018. године..... детаљније


СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

12.10.2018.

Уочи Међународног дана смањења ризика од елементарних непогода, овај датум обележен је скупом..... детаљније


ПОСЛЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ У БРОДУ НА САВИ: Нафтна мрља није стигла до Србије, прати се ситуација

11.10.2018.

Нафтна мрља која је уочена на Сави после експлозије у Рафинерији у Босанском Броду..... детаљније


ИЗМЕНА ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАКУП  ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

20.9.2018.

Овим огласом врши се измена огласа објављеног дана 23.08.2018.године у дневном листу „Вечерње новости“ и на интернет страници ЈВП „Србијаводе“..... детаљније


ЗАШТИТА МАЧВЕ ОД ВЕЛИКИХ ВОДА РЕКЕ САВЕ И ДРИНЕ

28.5.2018.

Реконструкцијом постојећих насипа дуж Саве и Дрине (укупно 16,1 км), оствариће се потребан степен заштите од поплава Шапца, бројних сеоских насеља, индустријских комплекса, мелиоративно уређених пољопривредних површина и инфраструктуре, што ће омогућити и нове развојне пројекте у приобаљу Саве и Дрине на  подручју Мачве..... детаљније


ИЗМЕНА И ДОПУНА ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

28.5.2018.

Овим огласом врши се измена и допуна огласа објављеног дана 30.04.2018. године у дневном листу „Вечерње новости“ и на интернет страници ЈВП „Србијаводе“..... детаљније


ВЕЖБА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА У ПРИОБАЉУ РЕКЕ ДУНАВ У ЗОНИ ГОЛУПЦА

25.4.2018.

Дана 24.04.2018. год. ЈВП "Србијаводе" су одржале вежбу за спровођење одбране од поплава у приобаљу реке Дунав у зони Голубца. Циљ вежбе је подизање спремности надлежних субјеката у одбрани од поплава..... детаљније


ЗАВРШЕТАК ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ УНАПРЕЂЕЊА ЗАШТИТЕ ОД ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ КОЛУБАРЕ

30.1.2018.

Последице катастрофалних поплава, које су у периоду од 14. до 16. маја 2014. године погодиле слив реке Саве, а нарочито целокупан слив реке Колубаре..... детаљније


ЗАШТИТА ЗЕМУНА И НОВОГ БЕОГРАДА ОД ВЕЛИКИХ ВОДА ДУНАВА И САВЕ

25.1.2018.

Постојећи систем за одбрану од великих вода Саве и Дунава, грађен је фазно, а остварени степен заштите одговара нивоима великих вода повратног периода једном у 100 године, без допунске заштитне висине..... детаљније


ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

16.11.2017.

На основу члана 10б Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, Нови Београд, објављује:

Оглас за прикупљање писмених понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије..... детаљније


TAIEX РАДИОНИЦА (TECHNICAL ASSISTANCE AND INFORMATION EXCHANGE INSTRUMENT OF THE EUROPEAN COMMISSION) О ПРОЦЕНИ ПРИТИСАКА И УТИЦАЈА НА ПОВРШИНСКЕ И ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ

22.09.2017.

Taiex радионица (technical assistance and information exchange instrument of the european commission) о процени притисака и утицаја на површинске и подземне воде, организована у сарадњи Европске комисије са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије одржана је 18. и 19. септембра 2017. године у Београду.....детаљније


ЗАШТИТА НАСЕЉА И ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ЛУЧАНИМА ОД ВЕЛИКИХ ВОДА РЕКЕ БЈЕЛИЦЕ И ЊЕНИХ ПРИТОКА

28.02.2017.

Поплавни догађај у марту 2016. године потврдио је оправданост да се хитно приступи дугорочном решавању проблема заштите овог подручја од поплава...... детаљније


ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА СКРАЋЕНОГ ПЛАНА РАСЕЉАВАЊА

02.12.2016.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“. Поводом реализације будућих грађевинских радова у Нишу представља се финална верзија скраћеног плана расељавања, а везано за заштиту града Ниша од поплава..... детаљније


ИЗВЕШТАЈ О ПОПЛАВАМА КОЈЕ СУ ЗАДЕСИЛЕ ОПШИНЕ НОВИ ПАЗАР, ТУТИН И СЈЕНИЦУ 7-9.11.2016. И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЗА СМАЊЕЊЕ ШТЕТА ОД ЊИХ

16.11.2016.

У периоду од 7-9.11.2016. кише јаког интензитета проузроковале су велике поплаве на подручје општина Нови Пазар, Тутин и Сјеница..... детаљније


ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА ВОДОТОКУ ГРАБОВИЦА У СЈЕНИЦИ 12.11.2016. (СУБОТА)

12.11.2016.

Фотодокументација - Одбрана од поплава на водотоку Грабовица у Сјеници 12.11.2016. (субота)..... детаљније


ЈАВНА РАСПРАВА ЗА СКРАЋЕНИ АКЦИОНИ ПЛАН РАСЕЉАВАЊА

09.11.2016.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“. Поводом реализације будућих грађевинских радова у Нишу представља се радна верзија скраћеног плана расељавања, а везано за заштиту града Ниша од поплава..... детаљније

АРХИВА ВЕСТИ

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура