Међународна сарадња

“Твоје мишљење је важно”

Као резултат шестогодишњег циклуса управљања, Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) развила је План управљања водама за слив реке Дунав и aжурира План управљања ризицима од поплава Дунава од 2021. године. Ови Планови ће дефинисати активности које ће се спроводити широм слива реке Дунав за наредних шест година, од 2021. до 2027. године. Циљ Планова је да воде слива реке Дунав учине чистијим, здравијим и сигурнијим. Такође циљ је да се заштити и побољша статус свих вода, као и да се осигура одржива, дугорочна употреба водних ресурса, као и одрживо управљање ризицима од поплава.

Највећи утицај, мере прописане Плановима ће имати на становнике слива реке Дунав, као и на генерације које долазе, и стога им се пружа прилика да од почетка разговарају о њиховом успостављању. У складу са тим, формиран је онлајн упитник о Плановима, који омогућава становништву дунавског слива да кажу своје мишљење.

Упитник је доступан на српском језику на следећем линку: https://www.icpdr.org/forms/sr/wfd-fd-questionnaire-2021

Такође, Нацрти планова су од 31. марта 2021. године доступни и могу се преузети са интернет странице ICPDR-а путем следећег линка: Danube River Basin & Flood Risk Management Plan Updates 2021 | ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River. Јавност се позива да поднесе коментаре на документа Секретаријату ICPDR -а до 30. септембра 2021. године. Коментари ће се узети у обзир током прегледа и финализације планова до децембра 2021. године. Они се могу послати у писаној форми на наменску адресу е-поште: wfd-fd@icpdr.org или путем поште на:

ICPDR Secretariat
Vienna International Centre, Room D0412
Wagramer Strasse 5, A-1220 Vienna, Austria

У циљу укључивања јавности и заинтересованих страна ICPDR ће организовати и онлајн радионицу за консултације 29 - 30. јуна 2021. године, под називом „Наше мишљење - Наш Дунав“. Све потребне информације у вези са овим догађајем доступне су путем линнка: Stakeholder Consultation Workshop: Our Opinion – Our Danube | ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River.