Организациона структура

Унутрашња организација Предузећа уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова, који доноси директор Предузећа, уз сагласност Надзорног одбора.