Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2021157Санација оштећеног левообалног насипа уз реку Јужну Мораву код Рибничке реке у дужини од 800 м и код Нерадовачке реке у дужини од 700 м
Отворени поступак
Отворени поступак
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
03.09.2021.
2021161Одржавање Катастра водних објеката
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива
Одлука о додели уговора (члан 146.)
Одлука о додели уговора (члан 146.)
02.09.2021.
2021156Студија управљања речним наносом у циљу одржања протицајног профила водотокова на територији централне Србије
Отворени поступак
Отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 146.)
Одлука о додели уговора (члан 146.)
02.09.2021.
2021159Санација Брезанске реке у циљу спречавања деформација корита у зони пута Кратово – манастир Дубрава насталог услед интензивних ерозионих процеса
Отворени поступак
Отворени поступак
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
01.09.2021.
2021152Повећање протицајног профила - Чишћење канала Рогоз у дужини од 3км, канала Расница 500м, Костурска река 2км Пољска Ржана кроз село 3км
Отворени поступак
Отворени поступак
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
31.08.2021.
2021160Санација и чишћење Југбогдановачке реке у зони ушћа у Топлицу у дужини од 1300 м
Отворени поступак
Отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 146.)
Одлука о додели уговора (члан 146.)
30.08.2021.
2021145Лиценце за Microsoft софтвер
Отворени поступак
Отворени поступак
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
30.08.2021.
2021153Санација деснообалног насипа уз Нишаву у селу Трупале, Лалине, Мезграја и Поповац у дужини од 4 км
Отворени поступак
Отворени поступак
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
27.08.2021.
2021151Регулација реке Нишаве у Нишу од Медошевачког моста до железничког моста (наставак радова у зони железничког моста)
Отворени поступак
Отворени поступак
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
27.08.2021.
2021159Санација Брезанске реке у циљу спречавања деформација корита у зони пута Кратово – манастир Дубрава насталог услед интензивних ерозионих процеса
Отворени поступак
Отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 146.)
Одлука о додели уговора (члан 146.)
25.08.2021.
2021158Санација оштећ. кам. облоге и ножице минор корита на више локација, санац. оштећ. земљ. шкарпе у мајор кориту као и чишћење спрудава из протиц. профила на регул. подручју М.13.9. "Ужице" (1,0 км)
Отворени поступак
Отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 146.)
Одлука о додели уговора (члан 146.)
25.08.2021.
2021157Санација оштећеног левообалног насипа уз реку Јужну Мораву код Рибничке реке у дужини од 800 м и код Нерадовачке реке у дужини од 700 м
Отворени поступак
Отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 146.)
Одлука о додели уговора (члан 146.)
25.08.2021.
2021150Иновација техничке документације и истражних радова за објекте у оквиру вишенаменске бране са акумулацијом Ариље профил Сврачково I Фаза (Хидролошко хидрауличка студија, Пројекат осматрања, ИДР прелива у десном боку, Геотехничка и Геодетска снимања акумулације)
Отворени поступак
Отворени поступак
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
23.08.2021.
2021128Заштита изворишта за водоснабдевање Краљева од великих вода реке Ибар - заштита изворишта у Жичком пољу. (Деоница од км 0+150 до км 0+370- завршетак радова)
Отворени поступак
Отворени поступак
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
23.08.2021.
2021127Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита угрожене високе обале дуж Карађорђеве улице. (Деоница III од км 0+460 до км 0+721 завршетак радова)
Отворени поступак
Отворени поступак
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
23.08.2021.
2021164Набавка енергетских горива за потребе предузећа
Отворени поступак
Отворени поступак
Конкурсна документација (члан 93.)
Конкурсна документација (члан 93.)
20.08.2021.
2021164Набавка енергетских горива за потребе предузећа
Отворени поступак
Отворени поступак
Јавни позив (члан 106.)
Јавни позив (члан 106.)
20.08.2021.
2021155Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог одржавања система за наводњавање у јавној својини - израда ограда, капија, инсталација на управљању уставом РУ2 4+000 ДМК и уређење протицајног профила канала Долине и дела канала Татмировача на систему ЦСН6, на мелиорационом подручју "Подрињско - Колубарско", на водној јединици „Сава-Шабац“
Отворени поступак
Отворени поступак
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
20.08.2021.
2021163Хитни санациони радови на територији општине Ивањица у сливу реке Моравице, у насељу Међуречје и Камењача, заштита мини индустријске зоне и стамбених објеката од изливања реке Моравице
Отворени поступак
Отворени поступак
Конкурсна документација (члан 93.)
Конкурсна документација (члан 93.)
19.08.2021.
2021163Хитни санациони радови на територији општине Ивањица у сливу реке Моравице, у насељу Међуречје и Камењача, заштита мини индустријске зоне и стамбених објеката од изливања реке Моравице
Отворени поступак
Отворени поступак
Јавни позив (члан 106.)
Јавни позив (члан 106.)
19.08.2021.


Скочи на страну: Резултата по страни: