Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
202215Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова – Водна јединица Београд, сектор С.1. деонице од С.1.1. до С.1.2.
Отворени поступак
Отворени поступак
Извештај о поступку јавне набавке (члан 145.)
Извештај о поступку јавне набавке (члан 145.)
2021146Израда регистра заштићених области – фаза II
Отворени поступак
Отворени поступак
Критеријуми за доделу уговора
Критеријуми за доделу уговора
2022139Санација левообалног насипа реке Млаве, са потребним надвишењем до пројектоване коте и ојачањем тела насипа, од бетонског моста у Великом Селу до ушћа потока Тресет (км 25+145 до 29+986; 4,84км) са обостраним успорним насипима Врбничког потока ( км 0+000 до 2+300; 4,6 км)
Отворени поступак
Отворени поступак
Изјава о постојању или непостојању сукоба интереса (члан 50. став 8.)
Изјава о постојању или непостојању сукоба интереса (члан 50. став 8.)
2022133Унапређење квалитета централне геобазе просторних података-фаза 1
Отворени поступак
Отворени поступак
Записник о отварању понуда (члан 140. став 5.)
Записник о отварању понуда (члан 140. став 5.)
2022116Санација регулисаног корита реке Врле у Сурдулици у дужини од 1220 метара
Отворени поступак
Отворени поступак
Извештај о поступку јавне набавке (члан 145.)
Извештај о поступку јавне набавке (члан 145.)
2022101Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока у сливу Колубаре: стабилизација попречних профила корита - припрема за инсталацију хидролошких станица Система Ране најаве и упозорења "Колубара" (пилот слив "Тамнава") - 3. фаза
Отворени поступак
Отворени поступак
Извештај о поступку јавне набавке (члан 145.)
Извештај о поступку јавне набавке (члан 145.)
2021145Лиценце за Microsoft софтвер
Отворени поступак
Отворени поступак
Уговор о јавној набавци (чл. 151-153)
Уговор о јавној набавци (чл. 151-153)
27.08.5021.
202189Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на Водној јединици ,,Јужна Морава - Лесковац" на деоници М.10.4 - брана ,,Бресница“
Отворени поступак
Отворени поступак
Извештај о поступку јавне набавке (члан 145.)
Извештај о поступку јавне набавке (члан 145.)
18.05.5021.
2022143Рачунарска опрема за Дирекцију и ВПЦ "Сава-Дунав"
Отворени поступак
Отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 146.)
Одлука о додели уговора (члан 146.)
07.12.2022.
2022144Услуге сервисирања службених аутомобила марке "Опел", "Шкода", "Нисан" и "Дациа"
Отворени поступак
Отворени поступак
Конкурсна документација (члан 93.)
Конкурсна документација (члан 93.)
05.12.2022.
2022144Услуге сервисирања службених аутомобила марке "Опел", "Шкода", "Нисан" и "Дациа"
Отворени поступак
Отворени поступак
Јавни позив (члан 106.)
Јавни позив (члан 106.)
05.12.2022.
2022140Санација сабирног цевовода за прикупљање површинских, провирних и подземних вода на деоници С.3.1
Отворени поступак
Отворени поступак
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
02.12.2022.
2022139Санација левообалног насипа реке Млаве, са потребним надвишењем до пројектоване коте и ојачањем тела насипа, од бетонског моста у Великом Селу до ушћа потока Тресет (км 25+145 до 29+986; 4,84км) са обостраним успорним насипима Врбничког потока ( км 0+000 до 2+300; 4,6 км)
Отворени поступак
Отворени поступак
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
01.12.2022.
2022140Санација сабирног цевовода за прикупљање површинских, провирних и подземних вода на деоници С.3.1
Отворени поступак
Отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 146.)
Одлука о додели уговора (члан 146.)
29.11.2022.
2022139Санација левообалног насипа реке Млаве, са потребним надвишењем до пројектоване коте и ојачањем тела насипа, од бетонског моста у Великом Селу до ушћа потока Тресет (км 25+145 до 29+986; 4,84км) са обостраним успорним насипима Врбничког потока ( км 0+000 до 2+300; 4,6 км)
Отворени поступак
Отворени поступак
Уговор о јавној набавци (чл. 151-153)
Уговор о јавној набавци (чл. 151-153)
29.11.2022.
2022143Рачунарска опрема за Дирекцију и ВПЦ "Сава-Дунав"
Отворени поступак
Отворени поступак
Изјава о постојању или непостојању сукоба интереса (члан 50. став 8.)
Изјава о постојању или непостојању сукоба интереса (члан 50. став 8.)
25.11.2022.
2022143Рачунарска опрема за Дирекцију и ВПЦ "Сава-Дунав"
Отворени поступак
Отворени поступак
Записник о отварању понуда (члан 140. став 5.)
Записник о отварању понуда (члан 140. став 5.)
25.11.2022.
2022140Санација сабирног цевовода за прикупљање површинских, провирних и подземних вода на деоници С.3.1
Отворени поступак
Отворени поступак
Изјава о постојању или непостојању сукоба интереса (члан 50. став 8.)
Изјава о постојању или непостојању сукоба интереса (члан 50. став 8.)
25.11.2022.
2022140Санација сабирног цевовода за прикупљање површинских, провирних и подземних вода на деоници С.3.1
Отворени поступак
Отворени поступак
Записник о отварању понуда (члан 140. став 5.)
Записник о отварању понуда (члан 140. став 5.)
25.11.2022.
2022144Услуге сервисирања службених аутомобила марке "Опел", "Шкода", "Нисан" и "Дациа"
Отворени поступак
Отворени поступак
Одлука о спровођењу поступка јавне набавке (члан 91.)
Одлука о спровођењу поступка јавне набавке (члан 91.)
24.11.2022.


Скочи на страну: Резултата по страни: