Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
202215Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова – Водна јединица Београд, сектор С.1. деонице од С.1.1. до С.1.2.
Отворени поступак
Отворени поступак
Извештај о поступку јавне набавке (члан 145.)
Извештај о поступку јавне набавке (члан 145.)
2021146Израда регистра заштићених области – фаза II
Отворени поступак
Отворени поступак
Критеријуми за доделу уговора
Критеријуми за доделу уговора
2021145Лиценце за Microsoft софтвер
Отворени поступак
Отворени поступак
Уговор о јавној набавци (чл. 151-153)
Уговор о јавној набавци (чл. 151-153)
27.08.5021.
202189Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на Водној јединици ,,Јужна Морава - Лесковац" на деоници М.10.4 - брана ,,Бресница“
Отворени поступак
Отворени поступак
Извештај о поступку јавне набавке (члан 145.)
Извештај о поступку јавне набавке (члан 145.)
18.05.5021.
2022117Санациони радови на обезбеђењу пропусне моћи нерегулисаног корита реке Топлице, са санацијом просека и израдом насипа на левој обали од км 2+600 до 3+830 (заштита села Шарлинац) ИИ фаза.
Отворени поступак
Отворени поступак
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
09.08.2022.
2022108Услуге осигурања објеката, лица и возила
Отворени поступак
Отворени поступак
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
09.08.2022.
2022122Набавка и уградња прозора за потребе пословних просторија предузећа
Отворени поступак
Отворени поступак
Одлука о спровођењу поступка јавне набавке (члан 91.)
Одлука о спровођењу поступка јавне набавке (члан 91.)
08.08.2022.
2022117Санациони радови на обезбеђењу пропусне моћи нерегулисаног корита реке Топлице, са санацијом просека и израдом насипа на левој обали од км 2+600 до 3+830 (заштита села Шарлинац) ИИ фаза.
Отворени поступак
Отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 146.)
Одлука о додели уговора (члан 146.)
08.08.2022.
2022116Санација регулисаног корита реке Врле у Сурдулици у дужини од 1220 метара
Отворени поступак
Отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 146.)
Одлука о додели уговора (члан 146.)
08.08.2022.
2022114Набавка енергетских горива за потребе предузећа
Отворени поступак
Отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 146.)
Одлука о додели уговора (члан 146.)
03.08.2022.
202291Заштита изворишта за водоснабдевање Краљева од великих вода реке Ибар - (заштита изворишта у Жичком пољу)
Отворени поступак
Отворени поступак
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
26.07.2022.
2022119Одржавање и развој модула Регистар Загађивача
Отворени поступак
Отворени поступак
Одлука о спровођењу поступка јавне набавке (члан 91.)
Одлука о спровођењу поступка јавне набавке (члан 91.)
26.07.2022.
2022112Услуге одржавања службених аутомобила марке "Тојота"
Отворени поступак
Отворени поступак
Одлука о обустави поступка (члан 147.)
Одлука о обустави поступка (члан 147.)
26.07.2022.
2022103Бране Барје, Бован и Врутци - надоградња ВДВ софтвера, замена пиезометра и нивологера
Отворени поступак
Отворени поступак
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
26.07.2022.
2021128Заштита изворишта за водоснабдевање Краљева од великих вода реке Ибар - заштита изворишта у Жичком пољу. (Деоница од км 0+150 до км 0+370- завршетак радова)
Отворени поступак
Отворени поступак
Изјава о постојању или непостојању сукоба интереса (члан 50. став 8.)
Изјава о постојању или непостојању сукоба интереса (члан 50. став 8.)
22.07.2022.
2021128Заштита изворишта за водоснабдевање Краљева од великих вода реке Ибар - заштита изворишта у Жичком пољу. (Деоница од км 0+150 до км 0+370- завршетак радова)
Отворени поступак
Отворени поступак
Записник о отварању понуда (члан 140. став 5.)
Записник о отварању понуда (члан 140. став 5.)
22.07.2022.
2021127Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита угрожене високе обале дуж Карађорђеве улице. (Деоница III од км 0+460 до км 0+721 завршетак радова)
Отворени поступак
Отворени поступак
Изјава о постојању или непостојању сукоба интереса (члан 50. став 8.)
Изјава о постојању или непостојању сукоба интереса (члан 50. став 8.)
22.07.2022.
2021127Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита угрожене високе обале дуж Карађорђеве улице. (Деоница III од км 0+460 до км 0+721 завршетак радова)
Отворени поступак
Отворени поступак
Записник о отварању понуда (члан 140. став 5.)
Записник о отварању понуда (члан 140. став 5.)
22.07.2022.
2022107Услуге пројектантског надзора на реализацији изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Отворени поступак
Отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 146.)
Одлука о додели уговора (члан 146.)
15.07.2022.
2022106Модернизација система за даљинску контролу и управљање (СЦАДА) на бранама Барје и Бован
Отворени поступак
Отворени поступак
Уговор о јавној набавци (чл. 151-153)
Уговор о јавној набавци (чл. 151-153)
15.07.2022.


Скочи на страну: Резултата по страни: