Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
20239Редовно одржавање ВО за заштиту од ерозије и бујица на ВЈ „Велика Морава-Ћуприја, Параћин“ на сек. М.8; на ВЈ „Јужна Морава-Алексинац“ на сек.М.8; на ВЈ „Нишава-Ниш, Димитровград“ на сект. М.9.
Отворени поступак
Отворени поступак
Изјава о постојању или непостојању сукоба интереса (члан 50. став 8.)
Изјава о постојању или непостојању сукоба интереса (члан 50. став 8.)
202370Радови на РО објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју "ПК", на ВЈ "Сава -Шабац“, на ХМС ПК 11 – ПК 18, ПК 20 и на ВЈ „Колубара - Обреновац, Уб“, на ХМС ПК 19.
Отворени поступак
Отворени поступак
Изјава о постојању или непостојању сукоба интереса (члан 50. став 8.)
Изјава о постојању или непостојању сукоба интереса (члан 50. став 8.)
2021146Израда регистра заштићених области – фаза II
Отворени поступак
Отворени поступак
Критеријуми за доделу уговора
Критеријуми за доделу уговора
2023144Санација заштитног водног објекта регулисаног дела корита реке Грабовице кроз Сјеницу, на деоници између два моста, у зони гимназије.
Отворени поступак
Отворени поступак
Извештај о поступку јавне набавке (члан 145.)
Извештај о поступку јавне набавке (члан 145.)
202341Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - Водна јединица Сава - Шабац, сектор С.4. деонице од С.4.1 до С.4.4. (објекти 1, 2, 3, 7, 8 и 9)
Отворени поступак
Отворени поступак
Одлука о измени Одлуке о спровођењу поступка за јавну набавку
Одлука о измени Одлуке о спровођењу поступка за јавну набавку
16.05.5023.
2021145Лиценце за Microsoft софтвер
Отворени поступак
Отворени поступак
Уговор о јавној набавци (чл. 151-153)
Уговор о јавној набавци (чл. 151-153)
27.08.5021.
202189Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на Водној јединици ,,Јужна Морава - Лесковац" на деоници М.10.4 - брана ,,Бресница“
Отворени поступак
Отворени поступак
Извештај о поступку јавне набавке (члан 145.)
Извештај о поступку јавне набавке (члан 145.)
18.05.5021.
2023161Техничка подршка за ГИС софтвер
Отворени поступак
Отворени поступак
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
08.12.2023.
2023161Техничка подршка за ГИС софтвер
Отворени поступак
Отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 146.)
Одлука о додели уговора (члан 146.)
05.12.2023.
2023166Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Заштита насеља Јелав и Липнички Шор од великих вода Дрине
Отворени поступак
Отворени поступак
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Упутство понуђачима како да сачине понуду
04.12.2023.
2023166Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Заштита насеља Јелав и Липнички Шор од великих вода Дрине
Отворени поступак
Отворени поступак
Општи део - подаци о предмету набавке
Општи део - подаци о предмету набавке
04.12.2023.
2023166Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Заштита насеља Јелав и Липнички Шор од великих вода Дрине
Отворени поступак
Отворени поступак
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
04.12.2023.
2023166Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Заштита насеља Јелав и Липнички Шор од великих вода Дрине
Отворени поступак
Отворени поступак
Опис и спецификације предмета, услови испоруке или извршења
Опис и спецификације предмета, услови испоруке или извршења
04.12.2023.
2023166Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Заштита насеља Јелав и Липнички Шор од великих вода Дрине
Отворени поступак
Отворени поступак
Образац структуре понуђене цене
Образац структуре понуђене цене
04.12.2023.
2023166Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Заштита насеља Јелав и Липнички Шор од великих вода Дрине
Отворени поступак
Отворени поступак
Модел уговора
Модел уговора
04.12.2023.
2023166Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Заштита насеља Јелав и Липнички Шор од великих вода Дрине
Отворени поступак
Отворени поступак
Критеријуми за доделу уговора
Критеријуми за доделу уговора
04.12.2023.
2023166Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Заштита насеља Јелав и Липнички Шор од великих вода Дрине
Отворени поступак
Отворени поступак
Конкурсна документација (члан 93.)
Конкурсна документација (члан 93.)
04.12.2023.
2023166Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Заштита насеља Јелав и Липнички Шор од великих вода Дрине
Отворени поступак
Отворени поступак
Јавни позив (члан 106.)
Јавни позив (члан 106.)
04.12.2023.
2023160Услуге фиксне телефоније
Отворени поступак
Отворени поступак
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, обавештење за добровољну претходну т
04.12.2023.
2023165Заштита насеља Залуг, општина Пријепоље,од великих вода реке Лим од 69+741 до 72+741, ПГД, ПЗИ, Пројекат експропријације са препарцелацијом и Пројекат експропријације са препарцелацијом за деоницу 70+491 до 71+041
Отворени поступак
Отворени поступак
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Упутство понуђачима како да сачине понуду
01.12.2023.


Скочи на страну: Резултата по страни: