ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 27.09.2020

Водостај Дунава је у мањем порасту и стагнацији са тенденцијом стагнације наредна два дана, а затим пораста.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Саве је у опадању са тенденцијом мањег пораста и стагнације наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.
Водостаји на Тиси су у домену средњих, на Дунаву и Сави у домену средње ниских, а на Великој Морави су у домену ниских вредности за септембар.

Информатор о раду

Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“ сачињен је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаja („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07) и према Упутству за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ бр. 57/05).
Комплетан текст Информаторa можете преузети овде у Microsoft Word и PDF формату.

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ НАКНАДЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОНСКЕ БРОЈЕВЕ:

за Општине са подручја ВПЦ „Морава“:
018-4258-185 локали: 137, 138, 140

за Општине са подручја ВПЦ „Сава-Дунав“:
011-2018-110

Поштовањем препорука и упутстава може се спречити ширење вируса COVID-19 у Србији

Уколико кашљете или кијате, прекрите уста и нос папирном марамицом или подлактицом.
Перите руке често и темељно, сапуном и водом. Често користите средства за дезинфекцију.
Избегавајте додиривање очију, носа и уста.
Уколико имате неизоставну потребу за организовањем састанака, учините то тако да будете на дистанци од 2 метара.
Уколико немате преку потребу за физичком присутношћу на састанку, исти одржите путем видео линка.
Обавезно коришћење личних заштитних средстава у затвореном простору.

Да ли сте знали?