Информатор о раду

Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“ сачињен је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаja („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07) и према Упутству за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ бр. 57/05).
Комплетан текст Информаторa можете преузети овде у Microsoft Word и PDF формату.

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ НАКНАДЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОНСКЕ БРОЈЕВЕ:

за Општине са подручја ВПЦ „Морава“:
018-4258-185 локали: 137, 138, 140

за Општине са подручја ВПЦ „Сава-Дунав“:
011-2018-110

Да ли сте знали?