korona virus


ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 02.08.2020.

Водостај Дунава је у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Саве је у стагнацији и мањем порасту са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна три дана.
Водостаји на Дунаву и Сави су у домену средње ниских и средњих, на Тиси у домену средњих, а на Великој Морави су у домену ниских вредности за ово доба године.

Информатор о раду

Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“ сачињен је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаja („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07) и према Упутству за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ бр. 57/05).
Комплетан текст Информаторa можете преузети овде у Microsoft Word и PDF формату.

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ НАКНАДЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОНСКЕ БРОЈЕВЕ:

за Општине са подручја ВПЦ „Морава“:
018-4258-185 локали: 137, 138, 140

за Општине са подручја ВПЦ „Сава-Дунав“:
011-2018-110

Корисни линкови

Да ли сте знали?