Odbrana od poplava, maj 2014.

Padavine koje su zahvatile sliv Drine, Kolubare i Zapadne Morave, polovinom maja 2014. god. po intenzitetu i količinama prevazišle su hiljadugodišnju verovatnoću pojave. Nivoi reka u slivu Drine, Kolubare i Zapadne Morave vrlo brzo su prevazišle stepen sigurnosti odbrambenih nasipa, tako da se sve aktivnosti na odbrani od poplava odvijaju u uslovima vanredne situacije.

 

Svi kapaciteti JVP Srbijavoda su usmereni na zaštitu većih gradova i naselja u nizvodnim delovima slivnih područja, kako bi ojačali nasipe i sprečili prelivanja i direktna plavljenja, koja mogu dovesti do ljudskih žrtava.

Trenutno je posebno teško u priobalju Drine i Save. Izuzetno veliki doticaji Vrbasa, Bosne i pritoka Drine prevazilaze sve istorijske maksimume i prognozirane veličine. Na ovim sektorima odbrane su angažovani svi raspoloživi kapaciteti  JVP Srbijavoda i intenzivno se radi na ojačavanju i podizanju linija odbrane i njihovom održavanju u situaciji produženih visokih vodostaja.

Detaljne informacije o stanju odbrane od poplava ažuriraju se dnevno u Biltenu JVP Srbijavode.

  1. Nazad
  2. Vrh
  3. Početna
  4. Štampanje
  5. Pišite nam
  6. Struktura