ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА СЕКТОРУ M.12.

Сектор: М.12.4. Западна Морава код Трстеника

 

На затвореној касети на левобалном насипу уз извориште „Звездан“ - деоница М.12.4.3. уочене су три критичне тачке које су саниране формирањем одбрамбене линије од врећа са песком у укупној дужини од 250м. Радове на пуњењу џакова и формирању одбрамбене линије изводила су локална комунална предузећа. Накнадним обиласком формиране одбрамбене линије, а услед најаве неповољне хидролошке ситуације предложено је облагање одбрамбене линије од џакова ПВЦ фолијом.

Такође, на  затвореној касети „Трстеник“ на деснообалном насипу уз Западну Мораву - деоница М.12.4.1. уочено је више слабих места – прелази локалних атарских путева преко насипа на којима је дошло до оштећења круне насипа о чему смо известили општински штаб за варедне ситуације.

Услед најаве неповољне хидролошке ситуације у петак 11.03. општинском штабу општине Трстеник предато је још 5000 џакова. Истог дана заједно са представницима општинског штаба за ванредне ситуације општине Трстеник, представници ЈВП „Србијаводе“ и ДВП „Западна Морава“ обишли су и две локације ван брањеног подручја у селу Почековина и Стопања која су угрожена поплавама.

Деонице насипа које су саниране после поплава 2014. године су стабилане и функционалне.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура