Предузете мере на сектору Д.22.2.7

Сектор/Објекат: Д.22.2.7 Лева обала регулисаног корита Витовнице кроз Кулу, 2.89км; Д.22.2.8 Десна обала регулисаног корита Витовнице кроз Кулу, 2.89км

На објектима Д.22.2.7 и Д.22.2.8, на низводном делу регулисаног корита реке Витовнице (десна притока Млаве) у насељу Кула, општина Мало Црниће, дошло је до стварања спрудова који угрожавају насеље Кула од плављења. Надлежно водопривредно предузеће А.Д. за водоприверду „Пожаревац“ из Пожаревца приступило је извршењу радова на овом делу тока и то у координацији са општинским штабом за ванредне ситуације Мало Црниће и руководиоцем одбране од поплава за водно подручје „Доњи Дунав“.

Радови на чишћењу спруда започети су 14.03.2016. године, а очекивани завршетак радова је четвртак 17.03.2016. године.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура