ОПРЕМА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПАВА

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ је 14.12.2015. године извршило примопредају седам пумпи типа „МP 09 SPL“ интегрисаних на приколици и примопредају мобилне пунилице за џакове за песак POWER SANDKING 800 TURBO тип „PSK 800 turbo“ субјектима задуженим у одбрани од поплава из Оперативног плана за одбану од поплава за 2015. годину. По преузимању опреме извршена је обука надлежних водопривредних предузећа, а потом и презентација на терену. Опрема се користи у Одбрани од поплава само уз писмену сагласност Главног руководиоца за одбрану од поплава, његовог заменика, Руководиоца за водно подручје и помоћника за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура