ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОМ СИСТЕМУ ДД 6.

ХМС ДД 6. Хидромелиорациони систем Неготинска низија, Косно Грло


На хидромелиорациониом систему ДД 6., мелиорационог подручју "Доњи Дунав" извршено је чишћење на каналу "К" непосредно код црпне станице "Косно грло 1" у дужини од 120м ради обезбеђења дотока воде у црпилиште пумпи. Током рада пумпи, каналом је доспела већа количина смећа и другог отпадног материјала. Радове  на овом каналу извело је предузеће АД "Водопривреда" из Пожаревца.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура