ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНОГ ДОГАЂАЈА НА СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ У МАРТУ 2016. ГОДИНЕ

Као последица ванредних хидролошких околности у марту 2016. године, на сливу Западне Мораве  и притокама  (значајна поплавна подручја из Прелиминарне процене ризика од поплава на подручју Србије), поплавама великих размера погођени су Косјерић, Пожега, Лучани, Чачак, Краљево, Крушевац и Трстеник. Забележени су и историјски максимуми дотока и водостаја, превазилажења кота заштите, плављења приобаља са великим штетама, као и велики број оштећења заштитних објеката на готово свим водотоковима, због чега се и даље спроводе мере одбране од поплава, сагласно Општем плану.

Сходно томе, хитне експертизе поплавних догађаја (анализа постојећих и дефинисање нове концепције и степена заштите, на основу иновираних хидрометеоролошких и хидролошких параметара,  евидентираних граница плављења и забележених сценарија поплава), израдиће Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд по налогу главног руководиоца одбране од поплава за подручје у надлежности ЈВП „Србијаводе“.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура