Огласи о јавним набавкама и конкурсне документације

Обавештење или потврду да је конкурсна документација преузета електронским путем, са називом и адресом преузимаоца, доставља се на е-mail: office.jn@srbijavode.rs или на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Београд, Нови Београд, Булевар уметности 2А. Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације проследити свим лицима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију. У случају да подносилац пријаве не обавести Наручиоца, односно не достави обавештење, односно потврду да је преузео конкурсну документацију електронским путем, Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 32. Закона о јавним набавкама.

 • 21.07.2017. ЈН 100-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Лиценце за ГИС софтвер

  Obavestenje o zaklj. ugovoro JN 100.docx (19.09 kB)
 • 17.07.2017. ЈН 100-2017 Одлука о додели уговора

  Лиценце за ГИС софтвер

  JN 100-2017 Odluka o dodeli ugovora.PDF (1.87 MB)
 • 14.07.2017. ЈН 83-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Ремонт клипно-прстенастог вентила  Ø700мм НП 16, за регулацију протока, тј.  истицања воде у излазној затварачници на брани „Ћелије“

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 83.doc (42.5 kB)
 • 14.07.2017. ЈН 98-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Одржавање софтвера за финансије

  Obavestenje o zaklj. ugovoro JN 98.docx (19.26 kB)
 • 14.07.2017. ЈН 85-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Монтажа  ремонтног лептирастог затварача N0 800 NP6, у галерији евакуатора, на цевоводу темељног испуста и санација процуривања зидова бетонске галерије  на брани „Бресница“

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 85.doc (43.5 kB)
 • 14.07.2017. ЈН 96-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Катастар водних објеката фаза 2.

  Obavestenje o zaklj. ugovoro JN 96.docx (19.04 kB)
 • 13.07.2017. ЈН 105-2017 Конкурсна документација

  Техничка подршка за Oracle софтвер

  JN 105 KD Oracle tehnicka podrska.pdf (673.46 kB)
 • 13.07.2017. ЈН 105-2017 Позив за подношење понуда

  Техничка подршка за Oracle софтвер

  JN 105 Poziv.PDF (2.27 MB)
 • 13.07.2017. ЈН 104-2017 Конкурсна документација

  Техничка подршка за ГИС софтвер

  JN 104 KD GIS tehnicka podrska.pdf (644.58 kB)
 • 13.07.2017. ЈН 104-2017 Позив за подношење понуда

  Техничка подршка за ГИС софтвер

  JN 104 Poziv.PDF (2.18 MB)
 • 12.07.2017. ЈН 102-2017 Конкурсна документација

  Ремонт табластог затварача на улазу у евакуатора на брани „Барје“

  KD 102 remont zatvaraca na b Barje 2017 .pdf (443.72 kB)
 • 12.07.2017. ЈН 102-2017 Обавештење о покретању поступка

  Ремонт табластог затварача на улазу у евакуатора на брани „Барје“

  jn 102 Obavestenje o pokretanju pr.postupka.PDF (671.77 kB)
 • 11.07.2017. ЈН 99-2017 Одлука о додели уговора

  Лиценце за Oracle софтвер

  JN 99 Odluka o dodeli ugovora.PDF (3.10 MB)
 • 10.07.2017. ЈН 81-2017 Обавештење о обустави јавне набавке

  Санациони радови опреме и објекта бране „Брестовац“: санација процуривања цевовода водозахвата N0 500 и темељног испуста N0 1000; санација процуривања бетонских спојница зидова бетонске галерије темељног испуста;  АК заштита ограде на круни бране; Ремонт ел. ормана водозахвата

  JN 81 Obavestenje o obustavi.docx (17.55 kB)
 • 05.07.2017. ЈН 79-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Санација оштећења косине и обалоутврде од ломљеног камена у цементном малтеру, на левој и десној обали низводно од објекта за мерење дотицаја на брани „Ћелије“, на реци Расини

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 79.doc (43. kB)
 • 04.07.2017. ЈН 96-2017 Одлука о додели уговора

  Катастар водних објеката фаза 2

  JN 96 Odluka o dodeli ugovora.PDF (535.62 kB)
 • 04.07.2017. ЈН 101-2017 Конкурсна документација

  Уређење и регулација реке Арнауте у општини Бољевац

  KD 101 Arnauta - izradnja_fin.pdf (946.46 kB)
 • 04.07.2017. ЈН 101-2017 Позив за подношење понуда

  Уређење и регулација реке Арнауте у општини Бољевац

  Poziv za podnosenje ponuda JN 101.pdf (158.78 kB)
 • 29.06.2017. ЈН 80-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Техничка контрола пројекта система за осматрање, обавештавање и узбуњивање бране „Крајковац“

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 80.doc (43.5 kB)
 • 29.06.2017. ЈН 82-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Ремонт 6.-ог (шестог) затварача на кули водозахвата на брани „Барје“

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 82.doc (43.5 kB)
1 - 20 од 459 Прва | Претходна | 1 2 3 ... 22 23 | Следећа | Последња
 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура