Огласи о јавним набавкама и конкурсне документације

Обавештење или потврду да је конкурсна документација преузета електронским путем, са називом и адресом преузимаоца, доставља се на е-mail: office.jn@srbijavode.rs или на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Београд, Нови Београд, Булевар уметности 2А. Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације проследити свим лицима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију. У случају да подносилац пријаве не обавести Наручиоца, односно не достави обавештење, односно потврду да је преузео конкурсну документацију електронским путем, Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 32. Закона о јавним набавкама.

 • 19.05.2017. ЈН 74-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Набавка електричне енергије

  Obavestenje o zaklj. ugovoro JN 74.docx (19.69 kB)
 • 19.05.2017. ЈН 97-2017 Конкурсна докуметација

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.3.5. - брана "Нова Грошница''

  97-KD b. Nova Grosnica preg 52.pdf (417.77 kB)
 • 19.05.2017. ЈН 97-2017 Обавештење о покретању поступка

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.3.5. - брана "Нова Грошница''

  97- obavestenje o pok.postupka.PDF (708.19 kB)
 • 19.05.2017. ЈН 95-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.12.2. - брана "Ћелије"

  95-KD b. Celije, preg. 32.pdf (418.11 kB)
 • 19.05.2017. ЈН 95-2017 Обавештење о покретању поступка

  Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.12.2. - брана "Ћелије"

  95- obavestenje o pok.postupka.PDF (770.64 kB)
 • 19.05.2017. ЈН 94-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.12.5. - брана "Гружа

  94-KD b. Gruza.pdf (417.76 kB)
 • 19.05.2017. ЈН 94-2017 Обавештење о покретању поступка

  Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.12.5. - брана "Гружа

  94 Obavestenje o pokretanju postupka.pdf (433.04 kB)
 • 19.05.2017. ЈН 93-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.3.4. - брана "Спомен парк".

  93-KD b. Spomen park.pdf (417.84 kB)
 • 19.05.2017. ЈН 93-2017 Обавештење о покретању поступка

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.3.4. - брана "Спомен парк".

  93 Obavestenje o pokretanju postupka.pdf (429.65 kB)
 • 19.05.2017. ЈН 92-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.13.11. - брана "Врутци"

  92-KD b. Vrutci.pdf (418.59 kB)
 • 19.05.2017. ЈН 92-2017 Обавештење о покретању поступка

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.13.11. - брана "Врутци"

  92- Obavestenje o pok.postupka.PDF (680.29 kB)
 • 18.05.2017. ЈН 87-2017 Појашњење у вези са припремањем понуде

  Набавка пумпи за одбрану од поплава (3 комада)

  JN 87 Odgovor na pitanje.PDF (380.52 kB)
 • 18.05.2017. ЈН 73-2017 Одлука о додели уговора

  Посебни радови  на редовном одржавању високих брана према Оперативном плану одбране од поплава за 2017. годину у 2017. години. (Бован М.8.2., Барје М.10.9., Ћелије М.12.2., Гружа М.12.5., Врутци М.13.11., Бресница М.10.4., Брестовац М.10.7., Крајковац М.10.1., Придворица М.10.5., Нова Грошница М.3.5., Кудреч 1 и Кудреч 2 М.5.1., Растовница М.10.3., Голи Камен М.13.7. и Спомен Парк М.3.4.)

  JN73 Odluka o dodeli ugovora.PDF (841.56 kB)
 • 18.05.2017. ЈН 36-2017 Одлука о додели уговора

  Техничко осматрање високих брана  према Оперативном плану одбране од поплава за 2017. годину у 2017. години. (Барје М.10.9., Гружа М.12.5., Врутци М.13.11., Брестовац М.10.7.,  Нова Грошница М.3.5., Кудреч 1 и Кудреч 2 М.5., Спомен парк М.3.4. и Голи Камен М.13.7. )

  JN 36 Odluka o dodeli ugovora.PDF (779.57 kB)
 • 18.05.2017. ЈН 37-2017 Одлука о додели уговора

  Техничко осматрање високих брана  према Оперативном плану одбране од поплава за 2017. годину у 2017. години. (Бован М.8.2., Ћелије М.12.2., Бресница М.10.4., Крајковац М.10.1., Придворица М.10.5. и Растовница М.10.3.)

  JN 37 Odluka o dodeli ugovora.PDF (767. kB)
 • 18.05.2017. ЈН 85-2017 Конкурсна документација

  Монтажа  ремонтног лептирастог затварача N0 800 NP6, у галерији евакуатора, на цевоводу темељног испуста и санација процуривања зидова бетонске галерије  на брани „Бресница“

  KD 85 remont zatvaraca na b Bresnica 2017 .pdf (445.12 kB)
 • 18.05.2017. ЈН 85-2017 Позив за подношење понуда

  Монтажа  ремонтног лептирастог затварача N0 800 NP6, у галерији евакуатора, на цевоводу темељног испуста и санација процуривања зидова бетонске галерије  на брани „Бресница“

  Poziv 85.pdf (890.24 kB)
 • 18.05.2017. ЈН 83-2017 Конкурсна документација

  Ремонт клипно-прстенастог вентила  Ø700мм НП 16, за регулацију протока, тј.  истицања воде у излазној затварачници на брани „Ћелије“

  KD 83 remont ventila na b. Celije 2017 .pdf (429.01 kB)
 • 18.05.2017. ЈН 83-2017 Позив за подношење понуда

  Ремонт клипно-прстенастог вентила  Ø700мм НП 16, за регулацију протока, тј.  истицања воде у излазној затварачници на брани „Ћелије“

  Poziv 83.PDF (1.52 MB)
 • 18.05.2017. ЈН 81-2017 Конкурсна документација

  Санациони радови опреме и објекта бране „Брестовац“: санација процуривања цевовода водозахвата N0 500 и темељног испуста N0 1000; санација процуривања бетонских спојница зидова бетонске галерије темељног испуста;  АК заштита ограде на круни бране; Ремонт ел. ормана водозахвата

  KD 81 sanacija opreme na b Brestovac 2017 .pdf (437.55 kB)
1 - 20 од 385 Прва | Претходна | 1 2 3 ... 19 20 | Следећа | Последња
 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура