Редовне активности на чишћењу воденог огледала на Дунаву

Недеља, 01. септембар 2013.

На десној обали Дунава код Прахова, око 5 км низводно од хидроелектране ''Ђердап 2'', налази се Индустрија хемијских производа ''Прахово'' (км 858+500 речне стационаже), као и терминал за претакање нафтних деривата НИС ''Југопетрола'' (км 858+000 речне стационаже). Оба индустријска постројења поседују трајне пливајуће заштитне завесе за спречавање низводног ширења потенцијалних загађивача.

Хаваријско загађење на Грочици

Среда, 20. март 2013.

На основу Решења републичке водне инспекције ЈВП “Србијаводе“ је учествовала на санацији воденог огледала реке Грочице од неконтролисаног изливања мазута  у водоток реке Грочице. Санација воденог огледала вршена је на делу речног тока од ушћа реке Грочице у Дунав па узводно до места акцидента. Радови који су трајали од  13.03 до 19.03.2013 .године су извршени успешно.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура