Измена и допуна огласа за прикупљање писмених понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије

Понедељак, 28. мај 2018.

Овим огласом врши се измена и допуна огласа објављеног дана 30.04.2018. године у дневном листу „Вечерње новости“ и на интернет страници ЈВП „Србијаводе“..... детаљније

Вежба за спровођење одбране од поплава у приобаљу реке дунав у зони Голупца

Среда, 25. април 2018.

Дана 24.04.2018. год. ЈВП "Србијаводе" су одржале вежбу за спровођење одбране од поплава у приобаљу реке Дунав у зони Голубца. Циљ вежбе је подизање спремности надлежних субјеката у одбрани од поплава..... детаљније

Завршетак израде студије унапређења заштите од вода у сливу реке Колубаре

Уторак, 30. јануар 2018.

Последице катастрофалних поплава, које су у периоду од 14. до 16. маја 2014. године погодиле слив реке Саве, а нарочито целокупан слив реке Колубаре, указале су на неопходност унапређења заштите од вода у сливу Колубаре. Иако је у последњих 20 година слив Колубаре више пута имао разорне поплаве (у новије време су поплаве у сливу Колубаре забележене 2001, 2006 и 2010. – посебно у сливу Тамнаве 1999, 2006 и 2009.), ове последње из 2014. године су биле изузетне по људским жртвама и великим штетама....детаљније

Заштита Земуна и Новог Београда од великих вода Дунава и Саве

Четвртак, 25. јануар 2018.

Постојећи систем за одбрану од великих вода Саве и Дунава, грађен је фазно, а остварени степен заштите одговара нивоима великих вода повратног периода једном у 100 године, без допунске заштитне висине....детаљније

Оглас за прикупљање писмених понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије

Четвртак, 16. новембар 2017.

На основу члана 10б Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, Нови Београд, објављује:

Оглас за прикупљање писмених понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије..... детаљније

Таиеx радионица (technical assistance and information exchange instrument of the european commission) о процени притисака и утицаја на површинске и подземне воде

Петак, 22. септембар 2017.

Taiex радионица (technical assistance and information exchange instrument of the european commission) о процени притисака и утицаја на површинске и подземне воде, организована у сарадњи Европске комисије са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије одржана је 18. и 19. септембра 2017. године у Београду..... детаљније

Заштита насеља и индустријске зоне у Лучанима од великих вода реке Бјелице и њених притока

Уторак, 28. фебруар 2017.

Поплавни догађај у марту 2016. године потврдио је оправданост да се хитно приступи дугорочном решавању проблема заштите овог подручја од поплава...... детаљније

Финална верзија скраћеног плана расељавања

Петак, 02. децембар 2016.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“. Поводом реализације будућих грађевинских радова у Нишу представља се финална верзија скраћеног плана расељавања, а везано за заштиту града Ниша од поплава..... детаљније

Извештај о поплавама које су задесиле опшине Нови Пазар, Тутин и Сјеницу 7-9.11.2016. И предлог решења за смањење штета од њих

Среда, 16. новембар 2016.

У периоду од 7-9.11.2016. кише јаког интензитета проузроковале су велике поплаве на подручје општина Нови Пазар, Тутин и Сјеница..... детаљније

Одбрана од поплава на водотоку Грабовица у Сјеници 12.11.2016. (субота)

Субота, 12. новембар 2016.

Фотодокументација - Одбрана од поплава на водотоку Грабовица у Сјеници 12.11.2016. (субота)..... детаљније

Јавна расправа за скраћени акциони план расељавања

Среда, 09. новембар 2016.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава“. Поводом реализације будућих грађевинских радова у Нишу представља се радна верзија скраћеног плана расељавања, а везано за заштиту града Ниша од поплава..... детаљније

Редовне активности на чишћењу воденог огледала на Дунаву

Недеља, 01. септембар 2013.

На десној обали Дунава код Прахова, око 5 км низводно од хидроелектране ''Ђердап 2'', налази се Индустрија хемијских производа ''Прахово'' (км 858+500 речне стационаже), као и терминал за претакање нафтних деривата НИС ''Југопетрола'' (км 858+000 речне стационаже). Оба индустријска постројења поседују трајне пливајуће заштитне завесе за спречавање низводног ширења потенцијалних загађивача.

Хаваријско загађење на Грочици

Среда, 20. март 2013.

На основу Решења републичке водне инспекције ЈВП “Србијаводе“ је учествовала на санацији воденог огледала реке Грочице од неконтролисаног изливања мазута  у водоток реке Грочице. Санација воденог огледала вршена је на делу речног тока од ушћа реке Грочице у Дунав па узводно до места акцидента. Радови који су трајали од  13.03 до 19.03.2013 .године су извршени успешно.

  1. Назад
  2. Врх
  3. Почетна
  4. Штампање
  5. Пишите нам
  6. Структура