Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2019187Техничка документација за систем за наводњавање на територији општине Неготин , ИДР са Студијом оправданости
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
02.12.2019.
2019182Набавка услуге обезбеђења
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
02.12.2019.
2019182Набавка услуге обезбеђења
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
02.12.2019.
2019176Набавка услуге мобилне телефоније
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
29.11.2019.
2019186Хитни санациони радови на подручју града Краљева: река Западна Морава и притоке – Санација и реконструкција оштећених водних објеката у оквиру касета Адрани 1. и Адрани 2. за заштитом од унутрашњих вода – десни насип уз Западну Мораву (3.470 m), обострани насип уз Мусину реку у дужини (3.000 m), обострани насип уз Грдичку реку (800 m), формирање изливног објекта Чађевцa (припрема за црпну станицу „Чађевац”) .
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
27.11.2019.
2019186Хитни санациони радови на подручју града Краљева: река Западна Морава и притоке – Санација и реконструкција оштећених водних објеката у оквиру касета Адрани 1. и Адрани 2. за заштитом од унутрашњих вода – десни насип уз Западну Мораву (3.470 m), обострани насип уз Мусину реку у дужини (3.000 m), обострани насип уз Грдичку реку (800 m), формирање изливног објекта Чађевцa (припрема за црпну станицу „Чађевац”) .
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
27.11.2019.
2019180Израда истражних геодетских радова са променом намене земљишта (промена културе и класе) за потребе система за наводњавање на територији Панчевачког Рита на подручју сливова Чента, Беланош, Бељарица, Борча и Рева
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
27.11.2019.
2019180Израда истражних геодетских радова са променом намене земљишта (промена културе и класе) за потребе система за наводњавање на територији Панчевачког Рита на подручју сливова Чента, Беланош, Бељарица, Борча и Рева
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
27.11.2019.
2019172Набавка енергетских горива
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
27.11.2019.
2019184Заштита индустријског комплекса „Наменска МБ“ у Лучанима: реконструкција заштитног зида на десној обали реке Бјелице 2,400 км и регулација Кленовачког потока; Пројекат за грађевинску дозволу
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
26.11.2019.
2019184Заштита индустријског комплекса „Наменска МБ“ у Лучанима: реконструкција заштитног зида на десној обали реке Бјелице 2,400 км и регулација Кленовачког потока; Пројекат за грађевинску дозволу
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
26.11.2019.
2019183Заштита насеља Рашке од великих вода реке Ибар: заштитни и регулациони водни објекти. Измена и допуна техничке документације (ИДР и ХС, ПГД)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
26.11.2019.
2019183Заштита насеља Рашке од великих вода реке Ибар: заштитни и регулациони водни објекти. Измена и допуна техничке документације (ИДР и ХС, ПГД)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
26.11.2019.
2019176Набавка услуге мобилне телефоније
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
26.11.2019.
2019171"Пројектно техничка документација за уређење слива и заштиту од поплава у зони аеродромског комплекса Морава од великих вода реке Жутаје и Лађевачке реке - Генерални пројекат, Идејно решење и ХС"
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
26.11.2019.
2019177Радови на реконструкцији и обнови прозора на пословним просторијама предузећа
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
25.11.2019.
2019177Радови на реконструкцији и обнови прозора на пословним просторијама предузећа
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Измена и допуна конкурсне документације
Измена и допуна конкурсне документације
25.11.2019.
2019173Хитни санациони радови на подручју општине Кнић: река Гружа и притоке – Санација насипа са заштитом обала реке Груже у дужини (8.800 m) и радови у зони ушћа притока Рибешке реке (1.500 m), Честинске реке (1.500 m) и реке Бојане (700 m)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
25.11.2019.
2019175Изградња растеретног канала Туловске реке од пропуста на железничкој прузи Београд-Скопље до ушћа у Јужну Мораву у дужини од 2,2 км.
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
22.11.2019.
2019179Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - Водна јединица "Дрина – Лозница", сектор С.7. деоница С.7.1. и С.7.3. и Водна јединица "Лим – Пријепоље", сектор С.7. деонице од С.7.4. до С.7.6 – посебни радови
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
21.11.2019.


Скочи на страну: Резултата по страни: