Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2020114Пошумљавање еродираних површина у зони акумулације "Стубо-Ровни"
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о обустави поступка јавне набавке (члан 109);
Одлука о обустави поступка јавне набавке (члан 109);
14.09.2020.
2020113Пошумљавање еродираних површина у сливу Камишне реке
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
14.09.2020.
2020112Пошумљавање еродираних површина на Доње Дринском сливном подручју (Јадар, Ловачка река, Остружањка, Коњушница)
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
14.09.2020.
2020111Пошумљавање еродираних површина на сливу реке Јадар (Ликодра, Брштица и Кржава)
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
14.09.2020.
2020125Заштита изворишта за водоснабдевање Краљева од великих вода реке Ибар - заштита изворишта у Жичком пољу - деоница од км 0+370 до км 0+640 (наставак радова)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
11.09.2020.
2020121Регулација и партерно уређење пробаља реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој Бањи - деоница В - ФАЗА II (наставaк радова)
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
11.09.2020.
2020130Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита угрожене висoке обале дуж Карађорђеве улице - деоница III од км 3+830 до км 4+535 - (наставак радова)
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
07.09.2020.
2020129Заштита Чачка од великих вода Чемернице - уређење корита и надвишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560 - (II фаза - надвишење насипа)
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
07.09.2020.
2020124 (партија 2)Набавка службених аутомобила
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
07.09.2020.
2020118Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању система за обрачун накнаде за одводњавање
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
01.09.2020.
2020118Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању система за обрачун накнаде за одводњавање
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
01.09.2020.
2020124 (партија 1)Набавка службених аутомобила
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
27.08.2020.
2020116Брана "Врутци" - адаптација затварачнице и испуста за гарантовани еколошки протицај у циљу енергетског коришћења
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
26.08.2020.
2020125Заштита изворишта за водоснабдевање Краљева од великих вода реке Ибар - заштита изворишта у Жичком пољу - деоница од км 0+370 до км 0+640 (наставак радова)
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
25.08.2020.
2020126Израда процедура за реаговање у случају хаваријских загађења и израда плана обуке
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
24.08.2020.
2020124 (партија 2)Набавка службених аутомобила
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
24.08.2020.
2020124 (партија 1)Набавка службених аутомобила
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
24.08.2020.
2020121Регулација и партерно уређење пробаља реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој Бањи - деоница В - ФАЗА II (наставaк радова)
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
19.08.2020.
2020128Израда студије о елементима за одређивање коефицијента отицаја са урбаних површина (фаза I)
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
18.08.2020.
2020116Брана "Врутци" - адаптација затварачнице и испуста за гарантовани еколошки протицај у циљу енергетског коришћења
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
14.08.2020.


Скочи на страну: Резултата по страни: