Водни информациони систем Републике Србије

Набавке из текуће године

За набавке из претходних година кликните овде


Скочи на страну: Резултата по страни:
Година Број Набавке Предмет набавке Врста поступка Врста документа Датум документа
2020120Лиценце за Microsoft софтвер
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
02.07.2020.
202099Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и притока: (ПГД и ПЗИ): уређење корита и обала реке Расине и притока - деоница од железничког моста на прузи Сталаћ – Краљево (km 5+525) до ушћа Модричке реке (km 13+200) - (7.130 m);
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
01.07.2020.
2020100Пројекат за извођење (ПЗИ) хитних радова за санацију критичних локалитета и деоница дуж левог насипа Колубаре узводно од Обреновца (Друга фаза)
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
01.07.2020.
202098Идејно решење и пројекат за грађевинску дозволу за изградњу система за наводњавање на територији општине Неготин
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
30.06.2020.
202097Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању ВИС–а и системске инфраструктуре
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
30.06.2020.
2020102Услуге вршења електро надзора од стране лиценцираног електро инжењера по основу уговора о делу
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
29.06.2020.
2020102Услуге вршења електро надзора од стране лиценцираног електро инжењера по основу уговора о делу
поступак јавне набавке мале вредности
поступак јавне набавке мале вредности
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
26.06.2020.
202096Техничка подршка за Datacore софтвер SAN-Symphony-V
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
24.06.2020.
202095Одржавање регистра емисије загађења, као саставног дела ВИС-а - Модул Регистар загађивача
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
24.06.2020.
2020108Посебни радови на редовном одржавању високих брана ("Бован" М.8.2, "Барје" М.10.9, "Ћелије" М.12.2, "Гружа" М.12.5, "Врутци" М.13.11, "Бресница" М.10.4, "Брестовац" М.10.7, "Крајковац" М.10.1, "Придворица" М.10.5, "Нова Грошница" М.3.5, "Кудреч 1 и Кудреч 2" М.5.1, "Растовница" М.10.3, "Голи Камен" М.13.7. и "Спомен Парк" М.3.4.)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
23.06.2020.
2020108Посебни радови на редовном одржавању високих брана ("Бован" М.8.2, "Барје" М.10.9, "Ћелије" М.12.2, "Гружа" М.12.5, "Врутци" М.13.11, "Бресница" М.10.4, "Брестовац" М.10.7, "Крајковац" М.10.1, "Придворица" М.10.5, "Нова Грошница" М.3.5, "Кудреч 1 и Кудреч 2" М.5.1, "Растовница" М.10.3, "Голи Камен" М.13.7. и "Спомен Парк" М.3.4.)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
23.06.2020.
202093Брана "Врутци" - Рехабилитација и иновација опреме за техничко осматрање бране "Врутци" према пројекту института Јарослав Черни (II фаза);
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
22.06.2020.
202096Техничка подршка за Datacore софтвер SAN-Symphony-V
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
19.06.2020.
202095Одржавање регистра емисије загађења, као саставног дела ВИС-а - Модул Регистар загађивача
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о додели уговора (члан 108);
Одлука о додели уговора (члан 108);
19.06.2020.
202092Брана "Бован" - Изградња система за осматрање,обавештавање и узбуњивање у случају појаве поплавног таласа за брану "Бован"
отворени поступак
отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
Обавештење о закљученом уговору (члан 116);
19.06.2020.
2020110Израда пројектно техничке документације за отворени поступак заштиту града Новог Пазара од великих вода река Рашке, Трнавице и Јошанице по фазама са техничком контролом. Рашка у дужини 2500 m узводно од постојеће регулације, Трнавица од ушћа у Јошаницу 3600 узводно, Јошанице узводно од постојеће регулације у дужини од 1000 m. - Пројекат за извођење (ПЗИ)
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
19.06.2020.
2020110Израда пројектно техничке документације за отворени поступак заштиту града Новог Пазара од великих вода река Рашке, Трнавице и Јошанице по фазама са техничком контролом. Рашка у дужини 2500 m узводно од постојеће регулације, Трнавица од ушћа у Јошаницу 3600 узводно, Јошанице узводно од постојеће регулације у дужини од 1000 m. - Пројекат за извођење (ПЗИ)
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
19.06.2020.
2020109Заштита Обреновца од великих вода Колубаре: урбанистички пројекти реконструкције насипа Колубаре и моста на путу Београд - Обреновац, хидротехничка студија за израду урбанистичких пројеката и Пројекат препарцелације и парцелације
отворени поступак
отворени поступак
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
Позив за подношење понуда – у отвореном поступку, поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
19.06.2020.
2020109Заштита Обреновца од великих вода Колубаре: урбанистички пројекти реконструкције насипа Колубаре и моста на путу Београд - Обреновац, хидротехничка студија за израду урбанистичких пројеката и Пројекат препарцелације и парцелације
отворени поступак
отворени поступак
Конкурсна документација (члан 61);
Конкурсна документација (члан 61);
19.06.2020.
2019158Хитни санациони радови на оштећеним деоницама бујичних водотока на подручју општине Крупањ: 1. Река Богоштица – регулациони радови и надвишења оштећених обала у зони школе (480 m) и формирање система противерозионих бујичних преграда (6 локалитета); 2. река Ликодра – санације оштећења корита и обала (4 локалитета) и радови на обезбеђењу протицајног профила низводно од насеља, санација и осигурање оштећеног насипа у зони насеља (600 m),
отворени поступак
отворени поступак
Одлука о измени уговора (члан 115);
Одлука о измени уговора (члан 115);
15.06.2020.


Скочи на страну: Резултата по страни: